International trade arbit ration. A road to world-wide cooperation. Edited by MARTIN DOMKE. Published by American arbitrationassociation. New York, N. Y., 1958. 311 s.

 

    American arbitration association är ett centralt skiljedomsinstitut som bedriver bl. a. en synnerligen omfattande forsknings-, upplysnings- och propagandaverksamhet (inte minst den sistnämnda verksamheten är intensiv; den som får brev från associationen möter redan på kuvertets utsida maningen: »Learn to arbitrate!»). Det ovan angivna arbetet, redigerat av organisationens »international vice president» MARTIN DOMKE, innehåller dels ett större antal uppsatser av amerikanska och västeuropeiska experter, dels texterna till vissa skiljerättskonventioner (i ett särskilt supplement redovisas den senaste, praktiskt mycket viktiga, konventionen av den 10 juni 1958; se om denna SvJT 1958 s. 616 f.). Uppsatserna är inordnade under bl. a. följande rubriker: »International machinery for the settlement of trade disputes», »Comparative views on arbitration practice», »Enforcement off oreign awards» och »Special legal problems» (härunder ett intressant bidrag av ERNEST MEZGER, betitlat »The arbitrator and private international law»). Som helhet är boken rik på synpunkter och på uppslag till lösningar av de svåra problem som de internationella affärstvisterna ofta ger upphov till.

P. O. B.