Allmän rättslära
    Per Olof Ekelöf Teleological construction of statutes, Scand. studies II (1958) s. 75 (ur Rättegång h. 1, 1957).
    Jan Hellner Legal philosophy in the analysis of tort problems, Scand. studies II (1958) s. 149 (ur Några anteckningar om juridik och filosofi SvJT 1956 s. 1 och den nedan under Skadeståndsrätt angivna uppsatsen; även utg. separat). — Anm. av F. K. Beutel, Some potentialities of experimental jurisprudence as a new branch of social science (Lincoln, Nebraska 1957), SvJT 1958 s. 30. — Per Stjernquist Anm. av sistnämnda verk, StatsvT 1958 s. 108.
    Henrik Hessler Ett spörsmål om lagstiftning inom fastighetsrätten (ang. lagtolkning), SvJT 1957 s. 241.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 409    Vilhelm Lundstedt Legal thinking revised (1956) anm. av Carl Jacob Arnholm TfR 1958 s. 275, Karl Olivecrona SvJT 1957 s. 551.
    Karl Olivecrona Anm. av G. Ryle m. fl., Revolution i filosofien (1957, 143 s.), SvJT 1957 s. 632.
    Alf Ross Friheds- og ejendomskriteriet. Af et tankemotivs historie, StatsvT 1957 s. 353.
    Folke Schmidt Construction of statutes, Scand. studies I (1957) s. 155 (ur Domaren som lagtolkare i Festskrift för Herlitz 1955; uppsatsen även utg. separat).
    Ivar Strahl Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien. Från Babylonien till FN. En överblick (1957, 119 s.). Anm. av Carl Jacob Arnholm TfR 1958 s. 94, Knud Illum UfR 1957 s. 212, Hans Thornstedt SvJT 1958 s. 392. — Om praktiska slutledningar inom juridiken, TfR 1958 s. 40.
    Ivar Sundbom Anm. av Fr. Vinding Kruse, Mot ett nytt samhälle (1956, 664 s.), EkonT 1957 s. 81.