JURIDISK UNDERVISNING M. M.

 

    Den akademiska undervisningen. Forskarrekryteringen. 1955 års universitetsutrednings betänkande I, avg. 29 juni 1957, SOU 1957:24 (223 s.). — Forskningens villkor och behov. Utredningens betänkande V, avg. 20 sept. 1958, SOU 1958: 32 (290 s.). — Ang. I, Gustaf Åkerman Tiden 1958 s. 359.
    Omläggningen av den juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningen Folke Schmidt SvJT 1957 s. 354, Nils Stjernquist StatsvT 1957 s. 195, Johan Åkerman EkonT 1957 s. 73. — Dag Helmers Den nya stadgan ang. juridiska examina, SvJT 1958 s. 608.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 411    Juristutbildningen och straffrättsskipningen. NKÅ 1956 s. 23.
    Kompetensregler för juridisk-samhällsvetenskaplig examen och filosofisk samhällsvetenskaplig examen. Förslag av sakkunniga (Folke Schmidt och Nils Stjernquist) jämte yttrande, TSA 1958 s. 81.
    Håkan Nial Några ord om juridisk forskning och undervisning. Tal, TfR 1957 s. 276.

 

    Sakkunnigutlåtanden rörande straffrättsprofessuren i Lund, SvJT 1957 s. 513 (Nelson, Tore Strömberg, Thornstedt).

 

    Gunnar Wejle Om kanslistil och motivering, FT 1958 s. 213.
    Erik Wellander Juristsvenska, TSA 1958 s. 201.