Arbetsrätt

 

    Svensk rättspraxis. Kollektiv arbetsrätt 1949—1957 av Folke Schmidt, SvJT 1958 s. 209.
    Axel Adlercreutz The rise and development of the collective agreement, Scand. studies II (1958) s. 9 (ur Kollektivavtalet, 1954).
    Lennart Geijer och Folke Schmidt Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte. En studie i rättsbildningen på arbetsmarknaden (1958, 404 s.). Anm. av Axel Adlercreutz StatsvT 1959 s. 75, Kristen Andersen TfR 1958 s.289, Erland Conradi SvJT 1958 s. 381, Per-Erik Fürst Juristnytt 1958 s. 111, Allan Rise UfR 1958 s. 181.
    Folke Schmidt Kollektiv arbetsrätt. 3 u. under medverkan i vissa delar av Axel Adlercreutz (1958, 289 s.). Anm. av Edward Andersson JFFT 1958 s. 246, C. Ove Christensen Juristen 1958 s. 651, Erland Conradi SvJT 1959 s. 33, Carl Chr. Schmidt LandskomT 1959 s. 102. — Kring tjänsteavtalets rättskällor, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 203.
    Jorma Vuorio Om kollektivavtalets reglerande verkan i nordisk rätt. En rättsjämförelse, TfR 1957 s. 38.
    Beroende uppdragstagare. Arbetstidsutredningens betänkande VII, avg. 6 mars 1957, SOU 1957:14 (139 s.).
    Jorma Vuorio Har man skäl att arbeta med skilda arbetstagarebegrepp? En studie i svensk och finsk rätt, SvJT 1957 s. 249.
    Göran Smith Parterna på arbetsmarknaden (ny revid. u. 1956, 120 s.).
    Arnold Sölvén Landsorganisationens nya stadgar (1941) jämte normalstadgarna för förbund och fackliga centralorganisationer. Kommenterande redogörelse (4 u. 1957, 125 s.). LO:s skriftserie 59.

420 NILS REGNER    Lennart Geijer Rätten till arbetsplatsen (1956) anm. av Per-Erik Fürst Juristnytt 1957 s. 163.
    Arnold Sölvén Huvudavtalet mellan Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i Sverige (3 u. 1957, 152 s.). LO:s skriftserie 50.
    Filip Rune 45-timmarsveckan. 1957 års ändringar i arbetstidslagstiftningen (1958, 67 s.).
    Arnold Sölvén Nya semesterlagen 29 juni 1945 samt lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete 25 maj 1951. Kommentar (12 u. 1956, 172 s.).
    W. Stenholm Arbetarskyddslagstiftningen. En redogörelse för arbetarskyddslagen och med stöd därav uffärdade författningar (6 om ändr. u. 1958, 179 s.).