Försäkringsrätt

 

    Se även under skadeståndsrätt här ovan.
    Försäkringsgivares regressrätt. Förslag avg. 15 dec. 1958 av Gösta Walin, SOU 1958:44 (63 s.). — SvJT 1959 s. 116.
    Rudolf Eklund och William Hemberg Lagen om försäkringsavtal av 8 april 1927 jämte därav föranledda författningar (3 u. 1957, 240 s.). — SvJT 1958 s. 34.
    J. Hagander Några drag ur villkorsnämndernas verksamhet. Föredrag, NFörsäkrT 1957 s. 145.
    Jan Hellner Om försäkringsbara intressen och några därmed sammanhängande frågor (1957, 53 s.). Försäkringsjuridiska föreningens publ. 14. — Vagnskadeförsäkringens omfattning. Ref. av föredrag, Gjallarhornet 1957 s. 91. — Anm. av Adam Vestberg, Forsikringsydelse og erstatningsansvar (Kbhvn 1957), SvJT 1958 s. 182.

 

    P. G. Hasselrot Ny allmän svensk sjöförsäkringsplan, SvJT 1957 s. 664, Gjallarhornet 1957 s. 387.
    Kaj Pineus Om försäkring av frakt, SvJT 1957 s. 612. — Ny svensk sjöförsäkringsplan. En orienering (1957, 30 s.). Handelshögskolans i Gbg skriftserie 1957:3, utg. i samverkan med Sjörättsföreningen i Gbg.
    Transportförsäkring av varor. Handbok utarb. av Stockholms sjöförsäkringsaktiebolag (H-fors 1957, 245 s.).
    Krigsskada å egendom. Betänkande avg. i jan. 1957 av försäkringsinspektionen, SOU 1957:5 (188 s.). — Åke Sundquist Gjallarhornet 1957 s. 61, NFörsäkrT 1957 s. 84. — Lag 5 dec. 1958, NJA II 1958 s. 379.
    Göran Almgren Om förfoganden över livförsäkring (1956) anm. av Jan Hellner NFörsäkrT 1957 s. 55.
    Henning Bruce Från sjuk- och olycksfallsförsäkringsnämndernas verksamhet, NFörsäkrT 1958 s. 29.
    Ingvar Laurin För vilka slag av personförsäkringar bör lagen kräva stadfästa grunder?, NFörsäkrT 1957 s. 13. — L. Vogel Replik rörande vissa problem inom personförsäkringen, ibid. s. 25.

 

Associationsrätt

 

    Förslag till förenklingar i vissa delar av aktiebolagslagen. Betänkande avg. 7 dec. 1957 av Håkan Nial, SOU 1958: 27 (205 s.). — Yttrande TSA 1959 s. 79.
    C. R. Pokorny, E. G. Bergqvist och Erik Danielsson Hur stort bör aktiekapitalet vara? Akties värde ur placeringssynpunkt, skattesynpunkt, domstolssynpunkt (1958, 70 s.).
    Peter Westerlind Banklagen av 31 mars 1955 med kommentar (1958, 590 s.). Statens nämnd för utg. av förvaltningsrättsliga publikationer.
    H.-E. Wihlborg Kollektiv eller individuell avskrivning? Några reflextioner kring den nya sparbankslagens värderingsregler, SparbT 1957 s. 39.
    Knut Rodhe Anm. av Curt Olsson, Lagen om andelslag (H-fors 1956), SvJT 1958 s. 96.
    G. Siljeström och C. Svennegård Lagen 25 april 1930 om bostadsrättsföreningar jämte tillhörande författningar även som lagen 19 juni 1942 om kon-

422 NILS REGNERtroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. Med förklarande anmärkningar, formulär, stadgar, rättsfall från hyresrådet och sakregister (4 u 1958, 296 s.).
    Framställning ang. ändring av 2 § lagen om tillsyn över stiftelser, JO 1958 s. 351. — Lagändring 28 juli 1958, NJA II 1958.
    E. Lilliesköld Pensionsstiftelser. Några reflektioner, Skattenytt 1957 s.109. — Erik Hahr Några spörsmål i samband med pensionsstiftelser, s. 182, 272. — Lilliesköld Om juridiska personer och periodiska understöd, s. 347. Hahr Replik, s. 351. — Henrik Hessler Några ord om pensionsstiftelser, s. 376. Hahr s. 382.