Immaterialrätt

 

    Svensk rättspraxis. Immateriellt rättsskydd 1951—1956 av Seve Ljungman, SvJT 1958:
    I, Författarrätt och konstnärsrätt samt rätt till fotografisk bild s. 162.
    II, Patent- och mönsterrätt s. 162.
    III, Namn-, firma- och varumärkesrätt. Illojal konkurrens s. 167.
    Gösta Eberstein Immaterialrätten under senaste halvseklet, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 71.
    Yttrande över aktorrättsbetänkandet, SOU 1956:25, TSA 1957 s. 116.
    Björn Bergström Beräkning av skadestånd vid brott mot 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk samt enligt förslaget till ny lag om upphovsmannarätt, NIR 1958 s. 180.
    Ulf Broomé Auktorrättsliga spörsmål rörande magnetofoninspelning, NIR 1957 s. 175.
    Sture Heiding Förvanskning av äldre litterära och konstnärliga verk, NIR 1958 s. 218.
    Torwald Hesser Ny »lex Strindberg» (översikt över skyddstidens längd), NIR 1957 s. 46.
    Gunnar Karnell Om rättsligt skydd för melodier, NIR 1957 s. 159.
    Åke Lögdberg Auktorrätt och film (1957, 262 s.). Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund 18. — Urheberrecht und Film. Zusammenfassung (1957, 33 s.). Anm:a av Seve Ljungman SvJT 1959 s. 92.
    Hans Saxén Förlagsavtalet (1955) anm. av Svante Bergström SvJT 1958 s. 312.
    Grundregler för upphovsmannarätten, NIR 1958 s. 89.

 

    Seve Ljungman Association international pour la protection de la propriété industrielle. Verksamheten under senare år, särskilt kongresserna i Bryssel 1954 och Washington 1956, NIR 1957 s. 34.
    Lissabonkonferensen 1958, NIR 1958: Åke von Zweigbergh (allmänt) s. 155, Saul Levin (patentfrågor) s. 160, Claes Uggla (varumärkesfrågor) s. 168, Seve Ljungman (illojal konkurrens, ursprungsbeteckningar, mönsterskydd) s. 175.

 

    Gösta Eberstein Pariskonventionen artikel 8, NIR 1957 s. 80.
    Hjalmar Fredelius Om ensamrätt till släktnamn, SvJT 1957 s. 134 (replik till Eberstein 1956 s. 123).
    Handläggning av ärende ang. släktnamn för barn, vilkas föräldrar erhållit äktenskapsskillnad, JO 1958 s. 240.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 423    Förslag till varumärkeslag. Betänkande avg. 9 jan. 1958 av varumärkes- och firmautredningen, SOU 1958:10 (463 s.). - Claës Uggla SvJT 1958 s. 250. — Yttrande TSA 1958 s. 412.
    Claes Uggla Nicekonferensen (1957) ang. vissa varumärkesfrågor, NIR 1957 s. 199.
    Åke Martenius Konkurrensbegränsning och illojal konkurrens, Balans 1957 nr 1 s. 29.
    Sten Tengelin Den illojala konkurrensen i blickpunkten, NIR 1957 s. 137.
    Ang. mutor se SL kap. 25.

 

    Torsten Gustafson Uppfinningshöjd, NIR 1957 s. 5.
    Tore Oredsson Några problem vid behandling av patentansökningar, där verkan av mikroorganismer utnyttjas, NIR 1958 s. 66.
    Gunnar Reiland Om patentanspråken och ansökningsföremålets enhetlighet, NIR 1957 s. 103. — Halvar Khennet s. 147. — Sven Styrud 1958 s. 202.
    Friedrich Neumayer Arbetstagares uppfinningar i Tyskland, NIR 1958 s. 208.
    Diskussionsinlägg om patentväsendet, Balans 1957 nr 1 Carl Borgström s. 45, Harry Nieckels s. 49, Borgström s. 52.