Uppbörd

 

    Fråga om anstånd med skattebetalning (då besvär anförts över taxeringen), Skattenytt 1958 s. 234, 304. — JO 1959 s. 341. — John Bratt SkatteT 1958 s.346.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 443    Reinhold Eilard Om kvittning och överskottsskatten, Exekutionsrättsliga uppsatser (1958) s. 131.
    Wilh. Penser Ett spörsmål om anstånd med inbetalning av skatt, SkatteT 1957 s. 132 (i anledning av John Bratt 1956 s. 317).
    Å. Åhström Kan arbetsgivare, som underlåter inbetala innehållna skattemedel, bli skadeståndsskyldig gentemot kronan?, SkatteT 1957 s. 98, jfr 1958s. 108.