Ur nordiska tidskrifter

 

    Ekonomiskt forum 1959. KURT GRÖNFORS, Avtalsläran och de kommersiella standardavtalen, s. 29—34.
    Från departement och nämnder. Nr 10—11. INGE LEKMAN, Regional avveckling av hyresregleringen, s. 177—180.
    Juristen. Nr 8. JULIUS MØLLER, Ophavsret for ikke-kunstnerisk indsats?, s. 137—138. — SØREN SKOV KNUDSEN, Kan domstolenes ret til at prøve grundlovsstridige love fratages dem ved lov?, s. 145—150. Nr 9. C. BANG, Den særlige Klagerets virksomhed, s. 157—171. Nr 10. STIG JØRGENSEN, Offentligretligt erstatningsansvar og FAL § 25, s. 189—196. — W. WEINCKE, Ophavsret og »beslægtede rettigheder», s. 197—199.
    Juristnytt. Nr 7—9. PER-ERIK FÜRST, Lag och rätt bakom järnridån, s. 128— 131, 143—148, 159—163. Nr 8. S. RENGBY, Ungdomsbrottslighet, s. 139. — GUNNAR LAGERGREN, Fransk justitiereform, s. 140. Nr 9. EBBE R:SON MARK, Vårt skriftspråksarv, s. 157—158.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Vol. 28. Fasc. 3—4 (1958). VÄINÖ TANNER, De små nationernas väg, s. 221—228. — ALBERT A. EHRENZWEIG, American private international law and the »restatement», s. 229—237. — M. WANDEL-PETERSEN, Asylretten, s. 238—267. — JACOB SUNDBERG, The war of laws, s. 268—309. — VAGN A. C. CHRISTENSEN, Nogle folkeretlige problemer i forbindelse med Aqaba blokaden, s. 310—320. — ERIK BRUEL, Rumretsproblemer, s. 321—330. — Den internationella domstolen 1957 och 1958, s. 331—341.
    Norsk Retstidende. Nr 1—4. PER TØNSETH, De materielle lovregler om farskap til barn utenfor ekteskap, s. 1—6.
    Pris- och kartellfrågor. Nr 4. Meddelanden från näringsfrihetsrådet, s. 295—300.
    Skattenytt. Nr 6. K. G. A. SANDSTRÖM, Till frågan om skattestrafflagens tilllämpning, s. 180—181.
    Statistisk tidskrift. Nr 5. CECIL HAMMARBERG, Äktenskapsförordsvanorna, s. 259—274.


C. H.