PATRICIA HASTINGS. The Life of Patrick Hastings. London 1959. The Cresset Press. 234 s. 25 sh.

 

    I den förra av de båda böcker, vilkas titlar läses ovan, har LEWIS BROAD— journalist och författare till bl. a. biografier över Winston Churchill och Anthony Eden — skrivit om några engelska rättegångsadvokater som i högre grad än andra satte sin prägel på engelskt rättsliv kring sekelskiftet och årtiondena närmast därefter. Först i raden kommer Marshall Hall, försvarsadvokaten framför andra och såsom sådan innehavare av huvudroll i åtskilliga av de skådespel som engelska mordrättegångar utgör. Nästa porträtt gäller Edward Carson, känd bl. a. från rättegångarna mot Oscar Wilde och the Winslow Boy (jfr SvJT 1953 s. 651). Det tredje avsnittet i boken ägnas Carsons motståndare i många uppmärksammade rättegångar, Rufus Isaacs. Under sin märkliga karriär hann Isaacs eller, som han senare hette, lord Reading med att vara bodbetjänt, skeppspojke, advokat, Lord Chief Justice, vicekonung i Indien, utrikesminister i MacDonalds första koalitionsministär och industripamp i Londons City. Det sista porträttet i boken avser F. E. Smith, förste earlen av Birkenhead. I motsats till åtskilliga andra, som vunnit lika stora advokatframgångar som F. E. Smith, vann denne också ökat anseende som jurist även efter utnämningen till domare.
    Den föreliggande boken bygger i allt väsentligt på redan publicerade verk och biografier och den lägger därför inga nya drag till bilderna av dem som porträtteras. Men förf. har väl inte heller avsett att åstadkomma annat än en lättläst och underhållande bok från en tid som han inte utan skäl kallar »the golden age of advocacy».

 

    Skulle någon engelsk advokat från senare tid vara förtjänt av att nämnas vid sidan av de fyra stora som skildras i Broads bok, så vore det utan tvivel den för några år sedan avlidne Patrick Hastings. Denne har själv i en mycket läsvärd bok (se SvJT 1951 s. 365) berättat om sin bana som advokat, politiker och skådespelsförfattare och han får väl så småningom också sin »officiella» biografi. I »The Life of Patrick Hastings» ger hans dotter PATRICIA HASTINGS ett personligt färgat porträtt av fadern; även om hon skildrar hans yttre levnadsbana och också redogör för åtskilliga av hans stora mål, ärdet främst den bild hon ger av människan och familjefadern Patrick Hastings som fängslar läsaren.

S. R.