Internationell kurs i kriminologi. Under tiden d. 7—17 okt. 1959 anordnas i Köpenhamn en kurs i kriminologi. Kursen skall ägnas åt behandlingen av brottslingar i Danmark med särskild tonvikt lagd på behandlingen av psykopatologiska fall på Herstedvesteranstalterna. Kursen står under ledning av prof. Stephan Hurwitz och överläkaren Georg K. Stürup, och är den nioende i en serie som arrangerats av International Society of Criminology. Deltagarantalet i kursen har begränsats till omkring 50. Förhandlingsspråket är engelska.

C. H.

 

    De nordiska juristmötena. Förhandlingarna från juristmötet i Helsingfors 1957 föreligger nu tryckta i en mäktig volym om c:a 650 sidor. Den tillställes

NOTISER 495utan särskild kostnad de medlemmar som inbetalt avgiften för Helsingforsmötet eller nu insätter medlemsavgiften, kr. 25:—, på Den svenska lokalstyrelsens för de nordiska juristmötena postgirokonto nr 50 40 20.
    Förberedelserna för 1960 års möte i Reykjavik är i full gång. Närmare detaljer därom väntas bli publicerade i höst.