Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    30 juni 1959 till landsfiskaler fr. o. m. 1 sept. 1959 utnämnt, i Strängnäsd t landsfiskalen i Särna dt Arne Hansson, i Alvesta dt e. o. landsfiskalen i Nässjö dt Sven Ölmegård, i Norra Möre dt landsfiskalen i Valla dt Ivar Nyblom, i Degerfors dt e. o. landsfiskalen i Kiruna dt Lars-Erik Sundberg, i Simrishamns dt bitr. landsfiskalen i Åhus dt Gustav Carlsson och i Nederkalix dt (Ao 23) landsfiskalen i Töre dt Bror Granberg;
    s. d. förordnat landsfogdeassistenten Karl-Gustaf Ståhl till e. o. bitr. landsfogde i Västernorrlands län;
    s. d. utnämnt stadsfiskalen i Hälsingborg Göte Friberg till polismästare i samma stad;
    9 juli 1959 förordnat bitr. stadsfiskalen i Sthm Berndt Erik Berndtsson och andre stadsfiskalsassistenten Arne Fellström att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1959 uppehålla, Berndtsson en bef. som stadsfiskal och Fellström en bef.som bitr. stadsfiskal i samma stad.

 

Juridiska examina första halvåret 1959

 

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

Juris licentiatexamen

Uppsala universitet

9/4 Mutén, Leif, Norrl.1 16/9 28 Södertälje 27/5 46 Härnösand

29/5 Bengtsson, Bertil, Gbg.2 13/5 26 Göteborg 31/5 44 Göteborg

29/5 Hillert, Sten, Gbg.3 28/9 22 Göteborg 30/5 41 Göteborg

 

Lunds universitet

17/4 Hellner, Åke, Kr. 18/4 26 Bureå 11/12 47 Hässleholm

 

Juris kandidatexamen

Uppsala universitet

9/1 Ekström, Lars, G.-H. 8/11 28 Sthm 21/5 49 Gävle

6/2 Björk, Jan, Sthm 22/11 30 Sthm 12/5 51 Sthm

10/2 Munck af Rosenschöld, Nils, Sthm 23/11 34 Sthm 11/12 52 Sthm

20/2 Borgny, Sven, Ög 19/4 31 Västervik 16/5 49 Västervik

13/3 Hallenberg, Folke, Ög 12/10 29 Husby Ärling-hundra 13/5 48 Uppsala

13/3 Lundquist, Elisabeth, Gbg 27/7 36 Hälsingborg 11/5 54 Göteborg

13/3 Palm, Göran, Gbg. 4/4 33 Göteborg 18/5 51 Göteborg

21/3 Linander, Bengt, Sthm 8/2 32 Malmö 16/6 51 Sigtuna

21/3 Nässén, Per Olof, Norrl 27/2 33 Östersund 20/5 52 Östersund

24/3 Bäcklund, Anders, S.-N 7/6 31 Norrköping 19/5 50 Örebro

24/3 Sanmark, Arvid, S.-N. 5/9 33 Helsingfors 15/5 52 Strängnäs

6/4 Wahlberg, Roland, Norrl 10/11 31 Boden 20/5 53 Uppsala

9/4 Kjällgren, Rolf, Vg. 2/5 30 Trollhättan 25/5 49 Vänersborg

16/4 Kastberg, Karl-Henrik, Uppl. 14/7 31 Hållnäs, Upps. l. 6/5 50 Uppsala

16/4 Arnberg, Jan-Olof, V.-D 12/12 32 Västerås 21/5 53 Västerås

 

1 Statsv. fil. ex. 31/1 49, jur. kand.ex. 13/12 51.

2 Fil. kand.ex. 14/12 46, jur. kand.ex. 18/8 50.

3 Jur. kand.ex. 31/1 47.

558 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

18/4 Risberg, Anders, S.-N 11/5 31 Smedjebacken 24/5 51 Nyköping

18/4 Robarth, Sten-Göran, Gbg. 16/9 33 Eksjö 14/5 54 Göteborg

18/4 Hynell, Sverker, Värml. 14/1 32 Karlstad 17/5 52 Karlstad

28/4 Hedvall, Hans, Smål 15/10 32 Lund 4/5 53 Uppsala

6/5 Lindow, Styrbjörn, V.-D. 30/11 33 Lycksele 18/5 53 Borås

6/5 Silfwersvärd, Gunnar, Värml. 12/11 31 Ängelholm 17/5 51 Karlstad

11/5 Lundell, Ingvar, G.-H. 25/10 32 Jönköping 18/5 55 Uppsala

13/5 Palm, Jan, Uppl. 21/3 30 Hälsingborg 10/5 49 Uppsala

19/5 Feinsilber, Carl-Eric, Norrl 18/1 31 Sthm 9/5 53 Uppsala

23/5 Frykman, Lars, Gbg. 3/7 33 Göteborg 7/5 52 Göteborg

23/5 Dufwa, Göran, Kalm. 6/5 34 Sthm 20/5 53 Kalmar

23/5 Aasa, Bert, Norrl. 11/2 31 Svartbyn 26/5 51 Luleå

27/5 Ehnwall, Per, Uppl. 5/7 33 Sthm 20/5 53 Uppsala

27/5 Fredriksson, Ingvar, Ög. 26/4 27 St. Äby 5/12 53 Sthm (soc.ex.)

27/5 Ahlgren, Bert, Uppl. 4/6 30 Uppsala 3/5 50 Uppsala

29/5 Gustafsson, Stig, V.-D. 28/3 31 Särna 17/5 52 Uppsala

29/5 Zedendahl, Lennart, V.-D. 15/2 32 Falun 11/12 52 Falun

10/6 Hansson, Staffan, S.-N. 23/8 33 Björkvik, Söderm. 1. 26/5 52 Nyköping

13/6 Weman, Erik, V.-D. 25/1 34 Uppsala 6/5 52 Uppsala

18/6 Nilsson, Arne, S.-N. 26/4 31 Strängnäs 15/5 50 Strängnäs

18/6 Tholmark, Gösta, Ög. 14/6 26 Åtvidaberg 29/5 47 Linköping

24/6 Nilsson, Carl-Eric, Uppl. 25/3 34 Sthm 19/5 54 Uppsala

24/6 Witalis, Yngve, V.-D. 20/10 33 Borlänge 22/5 53 Borlänge

24/6 Månson, Kåre, Norrl. 19/8 31 Östersund 23/5 50 Östersund

 

Lunds universitet

15/1 Berglund, Bo, Ög. 4/3 28 Malmö 14/5 49 Solbacka

19/1 Carlstoft, Erland, Kr. 20/12 28 Kristianstad 22/5 47 Kristianstad

28/1 Rundqvist, Bo, Mlm. 27/3 33 Malmö 7/5 52 Malmö

4/2 Thorsen, Verner, Mlm. 5/9 33 Frederiksberg, Danmark 7/5 52 Malmö

10/2 Bergh, Carl Herman, Mlm. 4/5 32 Malmö 7/5 52 Malmö

16/2 Frostell, Gunnel, Sm. 2/8 24 Växjö 19/5 43 Lund

25/2 Rundqvist, Karl Ingvar, Mlm. 2/11 34 Malmö 6/5 53 Malmö

21/3 Carling, Per-Olof, Gb. 6/5 33 Göteborg 10/5 52 Göteborg

25/3 Claesson, Stig, Vg. 11/10 30 Borås 22/5 5 0 Borås

16/4 Naumann, Sven-Eric, Ld. 29/11 33 Malmö 12/l2 51 Lund

24/4 Liljeqvist, Rolf, Gb. 2l/9 35 Göteborg 5/5 54 Göteborg

4/5 Berg, Sven, Hb.1 23/12 28 Hälsingborg 14/5 47 Hälsingborg

4/5 Andrén, Rolf, Mlm. 32 Malmö 9/5 51 Malmö

8/5 Gunnarson, Ingvar, Mlm. 19/5 33 Malmö 51 Malmö

9/5 Johansson, Bo, Ld. 17/8 26 Vilhelmina 12/12 51 Lund

22/5 Rönnlid, Gert, Hb. 10/8 33 Lund 12/5 53 Hälsingborg

29/5 Rosengren, Lennart, Ssk. 6/8 27 Ystad 3/6 46 Ystad

30/5 Gyllenhammar, Pehr-Gustaf, Gb. 28/4 35 Göteborg 15/5 54 Göteborg

30/5 Hanson, Bengt-Gunnar, Vg. 1/9 33 Lidköping 22/12 52 Göteborg

3/6 Helmerson, Bo, Ld. 2/11 33 Växjö 20/5 53 Växjö

4/6 Hoffman, Maija, Bl. 27/1 23 Helsingfors

6/6 Sparre, Erik, Ld. 14/8 29 Sthm 12/12 49 Lund

15/6 Bergendal, Jan, Bl. 14/12 33 Lund 28/5 52 Karlshamn

18/6 Rahmn, Lars, Gb. 16/8 33 Göteborg 8/5 52 Göteborg

23/6 Eliasson, Bengt, Ld. 13/2 32 Hälsingborg 31/5 51 Lund

 

Stockholms högskola

30/1 Grimby, Kerstin, f. Ström 27/1 33 Visby 22/5 51 Visby

30/1 Lindberg, Anders 13/4 32 Sthm 12/5 51 Sthm

30/1 Lindén, Hans A. 20/2 30 Björsäter

30/1 Lunell, Karl-Axel 4/11 33 Sthm

 

1 Fil. ämbetsex. 30/5 52.

PERSONALNOTISER 559Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

30/1 Wennberg, Birger 21/10 23 St. Koppar-berg 8/5 44 Örebro

30/1 Versteegh, Arend 5/3 31 Sthm 16/5 49 Sthm

17/2 Holmberg, Åke 11/1 33 Nordmaling 15/5 53 Sundsvall

17/2 Ström, Ivan 1/9 31 Bro 19/5 52 Enköping

25/2 Stenberg, Rolf E.1 31/5 31 Överkalix 17/5 52 Uppsala

6/3 Beckman, Lars 26/4 31 Sthm 3/5 50 Sthm

6/3 Falkman, Kaj 1/2 34 Köpenhamn 15/5 53 Lundsberg

6/3 Lennemar, Tage 30/8 23 Kvillinge 29/4 55 Sthm

6/3 Ohlsson, Lilian 8/2 34 Sthm 4/5 54 Sthm

6/3 Rapaport, Edmund2 17/9 23 Lwow

6/3 Wilow, Kay Gunnar 21/8 23 Sthm 12/12 44 Sthm

17/4 Bongenhielm, Magnus 22/12 35 Sthm 4/5 54 Sthm

17/4 Josephson, Herman 24/5 31 Sthm 13/5 52 Sthm

17/4 Lindfelt, Lars 18/9 33 Jönköping 15/5 53 Sigtuna

17/4 Nilsson, Ola 6/6 32 Sthm 12/5 51 Sthm

17/4 Rabe, Birgitta 31/1 34 Sthm 10/6 53 Sthm

26/5 Bernitz, Ulf 28/2 36 Sthm 7/5 54 Sthm

26/5 Bjerken, Torsten 3/4 38 Nyköping 11/5 56 Nyköping

26/5 Carlsson, Fredrik 19/8 31 Sthm 6/5 50 Sthm

26/5 Christensen, Anna, f. Lundgren 9/1 36 Sthm 3/5 54 Sthm

26/5 Håkansson, Runo3 27/9 32 Eslöv 24/5 52 Eslöv

26/5 Leijon-Wakter, Sylvia 17/11 27 Sthm 12/5 47 Sthm

26/5 Levin, Lars 2/6 34 Södertälje 15/5 54 Eskilstuna

26/5 Magnusson, Ulf 7/2 34 Sthm 6/5 53 Sthm

26/5 Olsson, Brita, f. Christoffersson 8/5 25 Landskrona 15/5 44 Landskrona

26/5 Sjöberg, Sune 27/4 32 Sthm 26/5 52 Lidingö

26/5 Ström, Björn 25/4 34 Åtvidaberg 19/5 54 Linköping

26/5 Ståhlgren, Bjarne 18/7 31 Göteborg 22/5 51 Skara

26/5 Sylvén, Jan 12/9 33 Eskilstuna 7/5 53 Uppsala

26/5 Österberg, Rolf 21/6 33 Sthm 7 5 53 Sthm

26/6 Abrahamson, Ulf 16/4 35 10/5 54 Sigtuna

26/6 Andersén, Bertil 30/6 34 Frösö 23/5 52 Söderhamn

26/6 Arve, Margareta, f. Sahlin. 26/3 33 Sthm 24/5 52 Sthm

26/6 Bergström, Björn 27/1 36 Sthm 25/4 55 Gävle

26/6 Egnell, Lena, f. Hellman. 23/2 33 Sthm 28/5 52 Sthm

26/6 Lindqvist, Ingvar 1/10 34 Överluleå 27/4 55 Boden

26/6 Schönmeyr, Carl4 1/8 28 Sthm 28/5 46 Sigtuna

26/6 Welin, Thorild 9/6 30 Göteborg 10/5 49 Göteborg

1/7 Edberg, Nils 1/6 34 Gävle 7/5 54 Gävle

1/7 Ekéus, Rolf 7/7 35 Kristinehamn 25/5 54 Kristinehamn

1/7 Hammenbeck, Brita 26/9 19 Eskilstuna 24/5 54 Sthm

1/7 Olsson, Olof5 10/6 31 Haparanda 21/5 51 Haparanda

 

Statsvetenskaplig juridisk examen

Uppsala universitet

7/3 Lundh, Erik, Gbg. 27/6 28 Sthm 12/5 48 Göteborg

 

Stockholms högskola

17/2 Ljungberg, Åke 31/8 32 Norrköping 25/5 51 Norrköping

31/3 Cornell, Erik6 2/10 30 Sthm 12/5 50 Sthm

17/4 Rydén, Jan 8/3 35 Örebro 7/5 54 Örebro

 

1 Distriktsåkl.ex. 28/6 57.

2 Fil. kand.ex. 21/6 52.

3 Distriktsåkl.ex. 21/5 57.

4 Civilekonomex. 15/11 51.

5 Distriktsåklag.ex. 25/5 56.

6 Fil. kand.ex. 15/5 56.

560 PERSONALNOTISERDag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)

26/5 Malers, Georg1 24/6 24 Riga, Lettland

26/6 Lidström, Lars 19/2 33 Sthm 5/5 53 Sthm

26/6 Lundblad, Per-Olov 16/12 32 Sthm 22/5 53 Sthm

26/6 Swartz, Carl 1/6 31 Sthm 30/5 51 Sthm

1/7 Persson, Hans R. 19/8 30 Trönö 19/12 52 Sthm

 

Distriktsåklagarexamen

Stockholms högskola Hemort

30/1 Ehnebom, Karl Axel 11/3 21 Lurs förs., Gbg.-Bohus 1. 11/6 56 Göteborg

6/3 Lindberg, Torsten 10/10 32 Brunflo 11/5 53 Östersund

17/4 Andersson, Lennart 2/8 33 Sundsvall 16/5 57 Sundsvall

17/4 Holmlund, Stig 21/4 33 Umeå 10/5 54 Umeå

17/4 Larson, Lars 19/6 32 Uppsala 15/5 52 Lidköping

17/4 Trygg, Hans 19/3 33 Östersund 12/5 53 Östersund

17/4 Aho, Rolf 1/10 33 Bromma 5/5 54 Haparanda

17/4 Andersson, Gustaf 29/5 31 Näskott 13/5 53 Östersund

26/5 Andersson, Göran 30/4 34 Sthm 20/5 53 Kalmar

26/5 Bergenholtz, Kjell 12/10 36 Göteborg 5/5 55 Göteborg

26/5 Bjurdalen, Hans 28/8 34 Sthm 14/5 57 Halmstad

26/5 Eriksson, A. Roland 30/9 33 Strängnäs 26/5 53 Strängnäs

26/5 Eriksson, Sven Olof 29/3 32 Balingsta 5/5 53 Uppsala

26/5 Frenning, Lars 17/2 34 Högseröd 25/5 54 Eslöv

26/5 Friberg, Lars-Gunnar 2/8 35 Göteborg 14/5 55 Uddevalla

26/5 Holm, Hans-Erik 6/11 33 Farsta 8/5 53 Sthm

26/5 Holmsten, Nils-Erik 13/6 33 Alsen 12/5 53 Östersund

26/5 Holst, Nils 28/4 33 Lidingö 13/6 53 Sthm

26/5 Kyhle, Göran 18/3 36 Grycksbo 22/5 54 Falun

26/5 Leijonberg, Arwo 13/7 34 Kalmar 13/5 54 Kalmar

26/5 Lindgren, Gunnar 15/4 33 Hammarön 18/5 53 Karlstad

26/5 Myhr, Erik 21/1 33 Luleå 3/6 54 Haparanda

26/5 Myhrman, Bo 16/7 36 Hälsingborg 8/5 54 Hälsingborg

26/5 Månsson, Stig 17/2 28 Sthm

26/5 tröm, Allan 24/5 34 Enhörna 4/5 54 Södertälje

26/5 Olsson, Bruno 11/6 34 Enköping 15/5 54 Enköping

26/5 Ottosson, Bengt 12/3 34 Halmstad 13/5 54 Halmstad

26/5 Röing, Håkan 7/9 33 Sthm 22/5 53 Sthm

26/5 Simonson, Stig 15/2 33 Ljungby 14/5 54 Halmstad

26/5 Svala, Knut 20/11 32 Uppsala 6/5 57 Uppsala

26/5 Sörbom, Curt 5/5 33 Östra Eneby 14/5 54 Norrköping

26/5 Ulfvensjö, Bo 17/3 32 Silvberg 18/12 57 Sthm

26/5 Wiberg, Per 29/2 32 Malmbäck 5/5 53 Jönköping

26/5 Wickström, Owe 4/5 33 Umeå 14/5 57 Skellefteå

26/5 Öhrström, Bo 19/9 34 Sollentuna 13/5 54 Sthm

26/6 Cedermark, Lars 12/6 32 Uppsala 26/5 53 Sthm

26/5 Åhlén, Erik 3/11 32 Enköping 19/5 52 Enköping

26/5 Östberg, Olof 2/2 35 Sthm 8/5 57 Skellefteå

1/7 Olsén, Gunnar 1/2 34 Kalmar 19/5 54 Kalmar

 

Sammanfattning

 UppsalalundstockholmS:a
Juris licentiatexamen314
Juris kandidatexamen 392546110
Statsvetenskaplig juridisk examen189
Distriktsåklagarexamen3939

 

1 Fil. kand.ex. 1/7 58.

Trycklov 11/9 1959.