Försvarsdepartementet. K. M:t har 12 dec. 1958 förordnat byråchefen förlagärenden i försvarsdep., hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Åke Paulsson att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1959 uppehålla tjänsten såsom expeditionschef i samma dep. samt hovr.rådet i nämnda hovr. Stig Marcus att under samma tid uppehålla Paulssons byråchefsämb.

    Högsta domstolen. K. M:t har 5 dec. 1958 beviljat just.rådet Jochum Sjöwall avsked med utg. av 1958.

    Arbetsdomstolen. K. M:t har 19 dec. 1958 för åren 1959—1961 förordnat dels f. d. just.rådet Gunnar Dahlman att vara ordf. i arbetsdomstolen, dels gen.dir. Yngve Samuelsson att vara led., tillika vice ordf. i domstolen med ambassadören Sture Petrén och hovr.rådet i Svea hovr. Erland Conradi som ersättare, dels ock gen.dir. Ernst Bexelius att vara led. i domstolen medbyråcheferna Bengt Hult och Sven-Hugo Ryman som ersättare.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    28 nov. 1958 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Karl Modigh och ass. i Svea hovr. Sten-Erik Bergstrand till rev.-sekr. i Bo 1, Modigh fr. o.m. 1 jan. 1959 med skyldighet att föredraga patentmål och Bergstrand fr. o. m. 1 dec. 1958 med skyldighet att föredraga vattenmål;
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Stig Egersten, Åke Sundquist och Lars Ålund till rev.sekr. fr. o. m. 1 dec. 1958;
    s. d förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sven Sigander att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    5 dec. 1958 förordnat ass. i Göta hovr. Stig Löwendahl och Börje Smedberg, ass. i hovr. för Nedre Norrland Carl-Gustaf Grotander och Olle Herlin samt hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Karl-Erik Andersson och dåv.ass. i sistnämnda hovr. Sven Bramsjö att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 nov. 1958 utnämnt ass. i Göta hovr. Ulf Lundvik till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 dec. 1958;
    5 dec. 1958 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Nils Jansson till lagman i samma hovr. fr o. m. 1 jan. 1959;
    12 dec. 1958 utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland jur. dr Sven Bramsjö till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 jan. 1959;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Bo Dag att vara vice ordf. å avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 mars 1959;
    19 dec. 1958 till assessorer fr. o. m. 1 jan. 1959 förordnat i Svea hovr. fiskalerna Christer Åström, Einar Mogård, Tord Sars, Per Hylander, Ingrid Hilding och Gunnar Ekman, i Göta hovr. fiskalen Bo-Göran Stenström samt i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalen Georg Cronsioe;
    s. d. till vice ordf. å avd. förordnat, i hovr. för Nedre Norrland hovr.rådet Gustav Malmer fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 sept. 1959 och i hovr. för Övre Norrland hovr.rådet Björn Zethraeus fr. o. m. 1 jan.t. v. t. o. m. 30 juni 1959;
    30 dec. 1958 utnämnt häradshövd. i Västmanlands västra domsaga Carl Axel Durling till lagman i Svea hovr. fr. o. m. 1 jan. 1959;
    s. d. förordnat envar av utnämnde häradshövdingen i Sthms läns västra domsaga Gösta Thulin samt hovr.råden i Svea hovr. Gunnar Aquilon och Roland Senndahl att t. v. vid en e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommande göromål, Thulin under jan. 1959, Aquilon 1 jan.—30 juni 1959 och Senndahl 1 febr.—30 juni 1959;
    s. d. till vice ordf. å avd. i Svea hovr. fr. o. m. 1 jan. 1959 t. v. förordnathovr.råden Gösta Hagströmer, Yngve Linder och Ivar Ahlström t. o. m. 31 dec. 1962 samt hovr.rådet Kjell Ericsson t. o. m. 30 juni 1959.