Carl Harry Nordblom avled d. 19 juli 1959. Han var född i Värnamo d. 12 nov. 1892 samt avlade studentex. i Växjö 1913 och jur.kand.ex. i Lund 1920. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i rådhusrätt blev han stadsfiskal i Malmö 1924. Från 1948 var han förste stadsfiskal. Han avgick med pension 1958.

 

    Knut Harald Håkansson avled d. 29 juli 1959. Han var född i Norrköping d. 19 sept. 1895 samt avlade studentex. där 1913 och jur.kand.ex. i Uppsala 1918. Från 1919 var han verksam såsom advokat i Uppsala. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1921.

 

    Åke Nordwall avled d. 29 juli 1959. Han var född i Stockholm d. 30 april 1904 samt avlade där studentex. 1923 och jur.kand.ex. 1927. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt började han tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han blev assessor 1938 och rådman 1949.

 

    Johan Gustaf Åkerman avled d. 30 aug. 1959. Han var född i Wien d. 4 mars 1888 samt avlade studentex. i Stockholm 1906 och jur.kand.ex. i Uppsala 1913. År 1923 blev han jur. lic. och jur. doktor i Lund. Han blev docent i nationalekonomi vid Lunds universitet 1924 och professor i nationalekonomi och sociologi vid Göteborgs högskola 1931. Han har bl. a. publicerat Realkapital und Kapitalzins (1923) och Engelsk arbetslöshet och arbetslöshetspolitik (1947).

 

    Bengt Gustav (Gösta) Arthur Henrikz avled d. 14 sept. 1959. Han var född i Sillerud, Värmlands län, d. 7 aug. 1907 samt avlade studentex. i Hälsingborg 1927 och jur. kand.ex. i Lund 1937. Efter tingstjänstgöring var han från 1940 verksam som advokat i Hässleholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1943.

 

    Berndt Erik Viktor Lilienberg avled d. 15 sept. 1959. Han var född i Stockholm d. 12 mars 1872 samt avlade mogenhetsex. i Karlskrona 1890 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1899. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev fiskal 1906. Han blev revisionssekreterare 1911 och utnämndes till häradshövding i Villands domsaga 1918. Han avgick med pension 1942.

 

    Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    4 sept. 1959 förordnat byråchefen Claes Uggla att såsom expert biträda mönsterskyddsutredn.;
    s. d., med motsv. entted. för hovr.rådet i Svea hovr. Torwald Hesser, förordnat ass. i samma hovr. Olof Höglund till sekr. i familjerättskomm.;
    21 sept. entledigat justitierådet S. Edling, dir. N. Holmström och ass. i hovr. för Västra Sverige Sven Petterson från uppdrag att vara ledamöter resp. sekr. i utredn. ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning samt förordnat prof. Folke Schmidt, dir. Styrbjörn von Feilitzen, doc. Dag Helmers, dir. Sven Hydén och lagbyråchefen Sture Lundell att vara sakk. i nämnda utredn.

PERSONALNOTISER 639    K. M:t har 25 sept. 1959 förordnat amanuensen i justitiedep. Margit Hirén till e. o. kanslisekr. i dep. fr. o. m. 1 okt. 1959.
    Dep.chefen har 1 okt. 1959 förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Rydin till sekr. i utredn. ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning.