64 PERSONALNOTISER    Häradsrätterna. K. M:t har
    12 dec. 1958 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Tage Silfverskiöld till häradshövd. i Folkungabygdens domsaga fr. o. m. 1 jan. 1959;
    19 dec. 1958 förordnat ass. i Göta hovr. Bo-Göran Stenström att fr. o. m. 1 jan. 1959 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Vadsbo domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    28 nov. 1958 beviljat mag.sekr. i Malmö Gustaf Höglund avsked med utg.av 1958;
    19 dec. 1958 förordnat rådm. i Malmö Knut Bergwall, Lars-Erik Holmberg, Göte Liedholm, Helge Forkman och Edvin Tuvesson att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 31 dec. 1961 vara ordf. å Malmö rr:s 2:a, 3:e, 4:e, 5:e resp. 6:e avd.;
    30 dec. 1958 förordnat följande rådm. i Sthm att fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1959 vara ordf. å avd av Sthlms rr näml. Knut Ljungberg å 2:a, Sven Petri å 3:e, Eric Österberg å 4:e, Richard Kettner å 5:e,Titus Linnell å 7:e, Curt Nordström å 8:e, Sigurd Annerfors å 9:e, Gunnar Hedelius å 10:e, Atle Eriksson å 11:e, Sven Nordlund å 12:e, Harald Källander å 13:e, Kurt Espersson å 14:e, Erik Holmstrand å 15:e, Harry Hector å 17:e, Gösta Widell å 18:e, Henning Bruce å 19:e, Allan Wirgin å 20:e, Set Tidstrand å 21:a, Gustav Lundberg å 22:a och Olov Thunegard å 23:e avd.;
    s. d. förordnat följande rådm. i Gtbg till ordf. å avd. av Gtbgs rr fr. o. m. 1 jan. 1959, näml. Gösta Wilkens å 1:a avd. A (andre ordf.), Fritz de Fine Licht å 1:a avd. B, Sten Lindquist å 2:a avd., Carl Hegardt å 3:e avd., Nils Parkfelt å 4:e avd., Tore Eneroth å 5:e avd., Harry Lindberg å 6:e avd., Martin Hammar å 7:e avd., Karl Wessman å 8:e avd., och Volrat K och å 9:e avd., de Fine Licht, Hegardt, Parkfelt, Lindberg'och Hammar under deras återstående tjänstetid samt de övriga t. v. t. o. m. utg. av 1963;
    s. d. utnämnt e. rådm. i Sthm Per Heurlin till rådm. där fr. o. m. 1 jan.1959;
    s. d. utnämnt e. ass. vid Sthms rr Nils Edwall till ass. vid samma rr fr. o. m. 1 jan. 1959;
    s. d. förordnat t. f. ass. vid Sthms rr Ella Köhler till ass. vid sammarr fr. o. m. 1 jan. 1959;
    s. d. beviljat borgm. i Gävle Yngve Bjerström avsked med utg. av 1958;
    s. d. beviljat andre rådm. i Landskrona Fredrik Klinghammer avsked medutg. av 1958;
    s. d. utnämnt ass. vid rr och mag. i Uppsala Einar Malmberg till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 jan. 1959.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 28 nov. 1958 konstituerat e. o. skyddskonsulenten i Gtbgs distrikt Hugo Emanuel Svegland till skyddskonsulent i samma distrikt fr. o. m. 1 dec. 1958.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    28 nov. 1958 utnämnt stadsfiskalen i Umeå Bengt Resare till polismästare i Sundsvall fr. o. m. 1 jan. 1959;
    30 dec. 1958 utnämnt stadsfiskalen i Örebro Nils Åkhagen till polismästare i Västerås fr. o. m. 1 jan. 1959.
    Riksåklagarämbetet har 27 nov. 1958 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Björn Fogelberg till bitr. stadsfiskal i Södertälje fr. o. m. 1 jan. 1959.

 

    Universiteten. Universitetskanslern har 5 dec. 1958 förordnat jur. dr G. 1. Nylander till docent i rättshistoria vid Sthms högskolas juridiska fakultet.
    K. M:t har 19 dec. 1958 förordnat docenten Axel Adlercreutz att fr. o. m. 1 jan. 1959 vara preceptor i civilrätt vid universitetet i Lund.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits Torsten Ljungdahl, Skellefteå, Bengt Lindstedt, Sundsvall, samt Otto Nordstrand, Sten Rystedt och Olof-Fredrik Smedberg, Sthm.

 

Trycklov 21/1 1959