Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 aug. 1959 beviljat rådm. i Sthm Erik Wilhelmsson avsked med utg. av nov. 1959;
    4 sept. 1959 beviljat borgm. i Visby Harald Löwenberg avsked med utg. av sept. 1959;
    25 sept. 1959 till assessorer vid Stockholms r r. fr. o. m. 1 okt. 1959 utnämnt e. ass. Ella Köhler samt t. f. ass. Ulf Lyttkens och Karl Erik Rosén;
    30 sept. 1959 förordnat rådm. i Gtbg Karl Wessman och Torsten Huldén att t. v. t. o. m. utg. av 1963 vara, Wessman andre ordf. å första avd. A av Gtbgs rr. och Huldén ordf. å åttonde avd. av samma rr.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 4 sept. 1959 transporterat landsfiskalen i Arjeplogs dt Einar Bertil Rosenlund till landsfiskal (utmätn.man) i Piteå dt fr. o. m. 1 okt. 1959.
    Riksåkl.ämb. har
    9 sept. 1959 utnämnt e. stadsfiskalen i Gtbg Bertil Steen till stadsfiskal i samma stad fr. o. m. 1 okt. 1959;
    s. d. utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Gösta Blomberg, stadsfiskalsassistenten Gösta Hansson och e. o. landsfogdeassistenten Bertel Mårtensson till bitr. stadsfiskaler i Gtbg fr. o. m. 1 okt. 1959;
    15 sept. 1959 utnämnt e. o. bitr. landsfogden i Gävleborgs län Sven Ankar till stadsfiskal i Hälsingborg fr. o. m. 1 okt. 1959.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 27 juli 1959 förordnat byrådir. i fångv.styr. Nils-Uno Fornander att fr. o. m. 1 aug. 1959 t. v. uppehålla en byråchefstjänst i styrelsen.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 4 sept. 1959 förordnat e. anstaltsdir. vid fångv.anstalterna i Norrtälje och Mariefred Gösta Arvidsson och Rune Lundahl till e. o. anstaltsdir. vid resp. anstalter.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 30 juli 1959 till skyddskons. förordnat, i Södermanlands dt e. o. skyddsass. i Södermanlands-östergötlands dt Elsa Norrman-Henningson och i Västernorrlands d t e. o.skyddsass. i Värmlands dt t. f. skyddskons. i Västernorrlands dt Lisa Billhamn-Mårtensson.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    6 juni 1959 Ingemar Wåhlstedt, Sthm;
    25 juni 1959 Sven Erik Åkesson, Karlskrona, Börje Skoglund, Uddevalla, och Sigurd Gustafsson, Uppsala;
    4 sept. 1959 Börje Svedberg, Eslöv, Kurt Bark, Göteborg, Harald von der Burg, Curt Littorin och Lars Rosengren, Sthm.

 

Trycklov 16/10 1959