Häradsrätterna. K. M:t har 29 okt. 1959 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Arning att fr. o. m. 1 nov. 1959 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    9 okt. 1959 till vattenrättsdomare vid Övre Norrbygdens vattendomstol utnämnt e. o. vattenrättsdomaren vid Nedre Norrbygdens vattendomstol Oskar Olsson och e. o. vattenrättsdomaren vid förstnämnda vattendomstol Carleric Ejerdal;
    s. d. förklarat att vattenrättsing. Arne Eriksson skall fr. o. m. 1 nov. 1959 ha sin tjänstgöring förlagd företrädesvis till Söderbygdens vattendomstol;
    13 nov. 1959 entledigat fiskalen vid Svea hovr. Olof Wigelius med utg. av 1959 från honom meddelat förordnande såsom särskild vattenrättsdomare vid Nedre Norrbygdens vattendomstol;
    s. d. entledigat vattenrättssekr. vid Nedre Norrbygdens vattendomstol Robert Söderblom med utg. av 1959.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    23 okt. 1959 beviljat rådm. i Sthm Erik Holmstrand avsked med utg. av 1959;
    s. d. utnämnt tingssekr. i Torneå domsaga Göran Ljungberg till ass. vid rri Östersund fr. o. m. 15 nov. 1959;
    6 nov. 1959 utnämnt e. ass. vid rr i Norrköping Bengt Karle till ass. vid samma rr.;
    13 nov. 1959 utnämnt rådm. i Västerås Folke Höijer till borgm. i samma stad;
    s. d. utnämnt ass vid rr och mag. i Gävle Göran von Post till rådm. i samma stad.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har 23 okt. 1959 beviljat byråchefen i fångv.styr. Sven Blom avsked med utg. av nov. 1959.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    25 sept. 1959 till landsfiskaler utnämnt, i Valla dt bitr. landsfiskalen i Österåkers dt Sven Isbrant fr. o. m. 1 okt. 1959, i Broby dt e. o. landsfiskalen i Eksjö dt Nils Mattsson fr. o. m. 1 nov. 1959, i Åstorps dt bitr. landsfiskalen i Ängelholms dt Hugo Knutsson, i Hässleholms dt bitr. landsfiskalen i Ulleåkers dt Per Gromark fr. o. m. 1 okt. 1959, i Särna dt landsfiskalsassistenten i Malmöhus län Åke Karlsson fr. o. m. 1 nov. 1959, i Kiruna dt (utmätn.man) bitr. landsfiskalen i Markaryds dt Lars Ruuthfr. o. m. 1 okt. 1959, i Asker sunds dt landsfiskalen i Arvidsjaurs dt Lennart Cedrenius fr. o. m. 1 okt. 1959 samt i Brunflo dt landsfiskalen i Hede dt Sixten Ek fr. o. m. 1 okt. 1959;
    16 okt. 1959 utnämnt polisintendenten hos statspolisintendenten Christer Horn af Rantzien till landsfogde i Gävleborgs län fr. o. m. 19 okt. 1959.
    Riksåklagarämbetet har 6 nov. 1959 utnämnt e. o. landsfogdeassistenterna Curt Bokelund, Sverre Estréus, Alf Juhlin, Lilly Kylström och Brynolf Wendt till stadsfiskalsassistenter i Gtbg, Estréus fr. o. m. 15 febr. 1960 och de övriga fr. o. m. 1 dec. 1959.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits
    16 okt. 1959 Claes Högström, Alingsås, Göran Hillgård, Halmstad, Carl Bergström, Härnösand, Bengt Nylund, Ludvika, Lennart Benckert, Lennart Bäckman, Lennart Kjellberg, Claes Renström och Bengt Wahlström, Sthm, samt Åke Ljungholm, Visby;
    13 nov. 1959 Nils-Olof Ahle, Lund, och Rolf Moberg, Sthm.

 

    Universiteten. De sakkunniga för tillsättande av en preceptur i processrätt vid Stockholms högskola, professorerna Ekelöf, Olivecrona och Bo Palmgren, ha samtliga funnit den ende kvarstående sökanden, docenten P. O. Bolding, kompetent till befattningen.

 

Trycklov 5/12 1959