Replik

    Redaktionen har låtit mig ta del av lagman BOYES här ovan införda artikel. Åtskilligt skulle kunna sägas om artikelns innehåll, men jag hinner inte nu ingå på någon fortsatt polemik. Dock vill jag påpeka att det av Boye kritiserade uttalandet av advokatsamfundets styrelse hösten 1959 inte utgör någonting som samfundets styrelse hittat på utan endast ett accepterande i princip av en uppfattning, som framförts av stadsdomarföreningens styrelse. Detta framgår av notisen i SvJT 1959 s. 717.

Holger Wiklund