Axel Tore Nilsson avled d. 8 okt. 1959. Han var född i Malmö d. 11 okt. 1885 samt avlade mogenhetsex. i Halmstad 1903 och jur. kand.ex. i Lund 1908. Från sistnämnda år drev han egen advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1911.
 

    Svenolov Jacobsson avled d. 19 okt. 1959. Han var född i Jönköping d. 8 april 1919 samt avlade studentex. i Skara 1937 och jur. kand.ex. i Uppsala 1942. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1946 och assessor 1953. Från 1959 var han tingsdomare i Vadsbo domsaga.
 

    Otto Reinhold Alrutz avled d. 19 nov. 1959. Han var född i Stockholm d. 2 maj 1872 samt avlade studentex. där 1890 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1897. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Stockholm. Från 1909 innehade han egen advokatbyrå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1903.
 

    Karl Ivar Fredriksson avled d. 28 nov. 1959. Han var född i Strängnäs d. 25 febr. 1891 samt avlade studentex. i Stockholm 1913 och jur. kand.ex. där 1917. Efter tingstjänstgöring drev han egen advokatverksamhet i Stockholm från 1923. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1948.
 

    Henrik Olschanski avled d. 4 dec. 1959. Han var född i Oskarshamn d. 29 nov. 1891 samt avlade studentex. i Norrköping 1911 och jur. kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han blev assessor 1938 och rådman 1948. Han avgick med pension 1958.
 

    Carl Sjunnesson avled d. 4 dec. 1959. Han var född i Hälsingborg d. 4 sept. 1871 samt avlade studentex. där och 1893 jur. kand.ex. i Lund. Han promoverades till jur. doktor 1900 på en avhandling om »Det fortsatta brottet». Under flera år upprätthöll han professuren i rättshistoria vid Lunds universitet. Han har varit verksam som affärsjurist i Hälsingborg. 1950 promoverades han till juris jubeldoktor.
 

    Svante Wilhelm Malmquist avled d. 13 dec. 1959. Han var född i Malmö d. 3 aug. 1899 samt avlade studentex. där 1918 och jur. kand.ex. i Lund 1924. Efter tingstjänstgöring har han varit verksam som advokat i Malmö. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1930.
 

    Carl Fredrik Sandell avled d. 28 dec. 1959. Han var född i Stockholm d. 8 dec. 1892 samt avlade där studentex. 1911 och jur. kand.ex. 1918. Efter tjänstgöring i socialstyrelsen började han tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt, där han blev kriminalassessor 1923 och civilassessor 1927. Han var rådman under åren 1936—1956.