158 PERSONALNOTISER    Riksdagens lagutskott.  I  f ö r s t a  l a g u t s k o t t e t  har valts ny ordf. Såsom sådan har utsetts advokaten Ingrid Gärde Widemar och till v. ordf. har omvalts cementgjutaren Emil Ahlkvist. Såsom ledamöter ha, utöver Ingrid Gärde Widemar, invalts fyra jurister, nämligen advokaterna Georg Branting och Birger Gezelius från I kamm. samt landshövdingen Olov Rylander och häradshövdingen Nils Gustaf Fröding från II kamm. Av suppleanterna äro tre jurister, nämligen från I kamm sekreteraren Olof Palme och häradshövdingen Erik Alexanderson samt från II kamm. jur. kand. Astrid Kristensson. Sekr. är hovrättsassessorn Torsten Löwbeer och notarie medsekr.göromål revisionssekr. Sten-Erik Bergstrand.
    I   a n d r a   l a g u t s k o t t e t har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf. och till v. ordf. har omvalts hemmansägaren Edvin Jacobsson. I utskottet finnes icke någon jurist invald. Sekr. är hovrättsfiskalen Nils Olof Wentz och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Leif Ekberg.
    Ä v e n   t r e d j e   l a g u t s k o t t e t har omvalt sitt presidium. Ordf. är sålunda prof. Hugo Osvald och v. ordf. fiskaren Hans Levin. Av ledamöterna är två jurister, nämligen häradshövdingen Erik Alexanderson från I kamm. och prof. Henrik Munktell från II kamm. Av suppleanterna är en jurist, nämligen t. f. byråchefen Bo Siegbahn från I kamm. Sekr. är hovrättsassessorn Mauritz Bäärnhielm och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn IngvarGullnäs.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    18 dec. 1959 förordnat polisintendenten i Västerås Karl Gustaf Olsson till e. o. bitr. landsfogde i Gävleborgs län fr. o. m. 1 jan. 1960;
    15 jan. 1960 utnämnt e. o. landsfiskalen i Trollhättans dt Carl August Sigvard Werner till landsfiskal (polischef-åklagare) i Karlskoga dt fr. o. m. 1mars 1960.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 11 dec. 1959 Åke Söderberg, Göteborg, Ragnar Sundström, Hässleholm, Arne Berglund, Motala, Björn Carlsson Ring, Norköping, samt Gunnar Bång och Lennart Malmros, Sthm, samt 29 jan. 1960 Åke Nyqvist och Dag Persson, Sthm.

    Universiteten.Byrådir. vid telestyrelsen dr ing. Fredrik Neumeyer har 29 nov. 1959 av Bern-universitetets juridiska fakultet utnämnts till hedersdoktor med anledning av hans mångsidiga forskningar rörande europeisk och amerikansk patent- och kartellrätt, omfattande även sådana av rättshistorisk och rättsjämförande natur.

Juridiska examina andra halvåret 1959

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
 

 Juris licentiatexamen 

Stockholms högskola

       
30/10 Blix, Hans1 28/6 28 Uppsala 6/5 46 Uppsala
  9/11 Cars, Thorsten2 17/7 30 Sthm 29/5 48 Linköping
 

Juris kandidatexamen

 Uppsala universitet

       
30/7 Stjernberg, Ingemar, G.-H 12/4 33 Bollnäs 4/5 53 Uppsala
30/7   Aronsson, Ivar, Norrl 7/5 36 Östersund 19/5 54 Östersund
3/8 Wesström, Lars, G.-H 26/4 31 Gävle 30/5 51 Uppsala
3/8 Holmqvist, Bertil, Vg 28/4 33 Broddetorp 15/5 53 Skara
14/9 Bergström, Svante, Norrl 27/9 31 Sundsvall 29/5 51 Sundsvall
18/9 Möller, Hans, Värml 18/5 29 Robertsfors 19/5 49 Skara
18/9 Lindberg, Gunnar, Norrl 27/11 31 Sundsvall 15/5 53 Sundsvall
3/10 Langenius, Sven, Värml 4/4 31 Karlskoga 26/5 51 Karlskoga

    1 Jur. kand.ex. Uppsala 13/4 51.
    2 Jur. kand.ex. Sthlm 31/1 52.

PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
7/10

Orrenius, Jan, Ög

6/11 34 Sthm 22/5 54 Motala
26/10 Wöhler, Karl-Vilhelm, Vg 18/11 34 Alingsås 27/5 53 Alingsås
2/11 Ågren, Sven, Vg 20/5 34 Kaunas, Litauen 11/5 53 Vänersborg
2/11 Svanström, Claes, V.-D 12/2 30 Västerås 21/5 53 Västerås 
19/11 Lindholm, Alvhild, f. Sjöstrand, V.-D 4/10 33 Örebro 23/5 53 Västerås
25/11 Matsson, Bo, Värml 31/1 35 Uppsala 14/5 55 Lund
30/11 Jarnevall, Weine, Värml 12/7 33 Karlstad 21/5 53 Åmål
30/11 Fock, Dirk, V.-D 4/1 35 Karlstad 20/5 53 Falun
15/12 Thunved, Jan, G.-H 12/5 33 Bollnäs 12/5 52 Gävle
16/12 Sandqvist-Örnberg, Berit, f. Sandqvist, Ög.3 13/8 36 Kristianstad 24/5 56 Uppsala
 21/12 Winberg, Håkan, Norrl 30/6 31 Bosjö 25/5 51 Östersund
22/12 Gustafsson, Lars, Värml 5/9 31 Gunnarskog 26/5 52 Arvika
  Lunds universitet        
2/7 Anchert, Jan, Ld 19/4 28 Lund 17/5 47 Lund
2/7 Elmgren- Warberg, Benkt, Gb 11/7 33 Göteborg 6/5 52 Göteborg
2/7 Fjelner, Sven-Olle, Kr 21/11 30 Fjälkinge 19/5 50 Kristianstad
3/7 Karlsson, Bror, Gb 25/2 33 Horred 8/5 52 Göteborg
6/7 Löfström, Gunnar, Vrml 22/5 34 Nyköping 26/5 52 Nyköping 
7/7 Ottosson, Rohl, Ssk 9/9 32 Lund 16/5 51 Ystad
8/7 Ohlin, Göran, Sm 30/1 33 Sthm 12/5 52 Växjö
 8/7 Bergenstråhle, Ulf, Sm 3/5 34 Växjö 20/5 53 Växjö 
15/7 Hegethorn, Ulf, Vg 22/11 27 Linköping 30/5 47 Vänersborg
28/8 Ljungberg, Carl-Göran, Vg 26/6 35 Skövde 21/5 54 Skövde
1/9 Neergaard, Erik, Mlm 28/3 35 Hälsingborg 6/5 53 Malmö
12/9 Starck, Tord, Vg 8/9 29 Trollhättan 10/5 51 Vänersborg
15/9 Hellichius, Härved, Ld 14/4 32 Jönköping 10/12 51 Skara
24/9 Roth Jan-Olof, Mlm 17/9 32 Malmö 7/5 52 Malmö
14/10 Odesten, Inga-Karin, Vg 6/12 21 Göteborg    
24/10 Engström, Claes, Ld 1/12 26 Hälsingborg 21/5 47 Lund
26/10 Bokelund, Constance, Hb 13/7 28 Hälsingborg 17/5 47 Hälsingborg
28/10 Livén, Eje, Sm 1/6 31 Nässjö 19/5 51 Nässjö
6/11 Börjesson, Börje, Hld 25/4 28 Halmstad 16/5 49 Halmstad
2/12 Angsmark, Rolf, Mlm 16/5 33 Kristianstad 7/5 52 Malmö
7/12 Svenson, Lars, Hb 26/9 34 Ängelholm 10/5 54 Ängelholm
12/12 Sandell, Arne, Gb 5/4 34 Göteborg 5/5 53 Göteborg
14/12 Henrikson, Leena, f. Räikkönen,H 13/7 35 Helsingfors 23/11 53 Hälsingborg
14/12 Henrikson, Claes-H., Vg.b 6/3 36 Borås 18/5 54 Borås
15/12 Hellbing, Kersti, Ög 17/8 31 Stettin, Tyskl.    
16/12 Genell, Nils, Vrml 15/5 32 Västerås 21/5 52 Västerås
19/12 Nordbeck, Lennart, Bl        
12/10 32 Luleå 25/5 54 Karlskrona    
21/12 Hammarstolpe, Sven-Erik, Sm. 27/3 32 Sthm 5/5 52 Sthm
  Stockholms högskola        
15/9 Bagner, Hans 28/8 37 Sthm 3/5 56 Sthm
15/9 Bratt, Claes 11/8 33 Sthm 6/5 53 Sthm
15/9 Edebäck, Inger 18/4 36 Karlskrona 14/5 54 Eksjö
15/9 Garellick, Kalman 12/5 34 Göteborg 7/5 54 Göteborg
15/9 Hedlund, Carl Henrik 7/6 32 Sthm 9/5 53 Sthm
15/9 Hegardt, Peter 2/9 32 Uppsala 31/5 51 Djursholm 
15/9 Henriksson, Rune4 11/8 26 Örebro 4/6 46 Södertälje
15/9 Ljunggren, Olof 5/1 33 Eskilstuna 8/9 52 Sthm

    3 Fil. kand.ex. Uppsala 7/12 57.
    4 Civilekonom ex. Sthm 21/12 51.

 PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och -ort Studentex. (dag och ort)
15/9 Lundin, Kurt 6/4 32 Sthm 9/5 53 Sthm
15/9 Schönberg, Astrid 31/3 21 Odensala 30/4 55 Sthm
15/9 Swan, Brita 18/7 31 Bureå 19/5 51 Hässleholm
15/9 Wiidik, Bruno 7/5 32 Tallin, Estland 5/5 53 Sthm
30/10 Klippvall, Sven 11/4 37 Sthm 7/5 55 Sthm
30/10 Stored, Lennart 31/1 30 Sthm 8/5 50 Sthm
20/11 Wennerström, Allan 11/9 23 L:a Malma 28/4 44 Halmstad
15/12 Berke-Granfors, Karin 24/3 34 Sthm 9/5 53 Sthm
15/12 Blomberg, Axel 10/11 29 Vimmerby 22/5 50 Motala
15/12 Byström, Åslög 30/10 35 Östersund 19/5 54 Östersund 
15/12 Delin, Leif 11/10 34 Sthm 13/5 52 Sthm
15/12 Elgfelt, Göran 15/2 32 Strängnäs 16/5 50 Strängnäs
15/12 Falk, Ulf 21/8 34 Söderhamn 5/5 54 Bromma
15/12 Fredriksson, Ulf Ola 24/1 36 Sthm 10/5 54 Sthm 
15/12 Gallner, Marianne 5/9 33 Sthm 13/5 52 Sthm
15/12 Huss, Magnus 19/8 29 Ljusnarsberg 9/5 49 Sthm
15/12 Hägglund, Ingemar 25/11 33 Sthm 5/5 53 Sthm
15/12 Jansson, Lennart 19/4 24 Uppsala 15/6 46 Lund
15/12 Johnzon, Holger 23/8 29 Sthm 12/5 48 Sthm
15/12 Jusélius, Harry 27/11 35 Helsingfors 8/5 54 Sthm
15/12 Kant, Göran 21/7 31 Sthm 6/5 52 Sthm
15/12 Lindeberg, Ivar 28/10 15 Frustuna 17/12 55 Sthm
15/12 Methal, Marek 12/6 08 Polen    
15/12 Müntzing, Lars 26/12 34 Lund 4/5 53 Lund
15/12 Rydholm, Björn 23/11 34 Sthm 3/5 54 Sthm
15/12 Siorck, Torsten 12/7 27 Sthm 24/5 52 Sthm
15/12 Södermark, Bertil 15/7 35 Sthm 30/4 55 Sthm
  Statsvetenskaplig-juridisk examen
Lunds universitet
       
12/12 Asplund, Gunnar, Gb 26/7 36 Uddevalla 14/5 55 Uddevalla
  Stockholms högskola        
30/10 Nihlmark, Bengt 10/12 30 Göteborg 16/5 49 Göteborg
15/12 Borg, Lars 11/7 14 Mariestad 2/6 33 Skövde
 

Distriktsåklagarexamen 

Stockholms högskola

       
30/10 Lundberg, Björn 26/12 33 Överluleå 9/12 54 Boden
29/11 Rosdahl, Assar 11/10 33 Virestad 10/12 53 Hässleholm
15/12 Rågnäs, Lennart. 20/9 33 Övertorneå 5/5 54 Haparanda
Sammanfattning
  Uppsala  Lund Stockholm S:a
Juris licentiatexamen 2 2
Juris kandidatexamen 20 28 35 83
Statsvetenskaplig juridisk examen. 1 2 3
Distriktsåklagarexamen 3 3

 

 

 

 

 

Trycklov 15/2 1960