Nedre justitierevisionen. K. M:t har 26 febr. 1960 till rev.sekr. fr. o. m. 1 mars 1960 utnämnt ass. i Svea hovr. Anders Litzén och i hovr. för Västra Sverige Ove Thulin.

    Hovrätterna. K. M:t har
    5 febr. 1960 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Bertil Höijer till v. ordf. å avd. i hovr. fr. o. m. 1 mars 1960 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962;
    12 febr. 1960 utnämnt ass. i Göta hovrätt Nils Sönnerby till hovr.råd i samma hovr. fr. o. m. 1 mars 1960;

    Häradsrätterna. K. M:t har
    12 febr. 1960 utnämnt byråchefen i inrikesdep. Gustaf Persson till häradshövd. i Gällivare domsaga fr. o. m. 1 april 1960;
    19 febr. 1960 beviljat häradshövd. i Borås domsaga Arvid Swartling avsked med utg. av juli 1960.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 26 febr. 1960 cntledigat vattenrättssekr. vid Österbygdens vattendomstol Göran Hemer fr. o. m. 22 febr. 1960.

    Rådhusrätterna. K. M:t har 19 febr. 1960 beviljat rådm. i Gtbg Nils Parkfelt avsked med utg. av april 1960.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    12 febr. 1960 förordnat bitr. stadsfiskalen Berndt Erik Berndtsson och andre stadsfiskalsassistenten Arne Fellström att fortfarande t. v. t. o. m. 30 juni 1960 uppehålla, Berndtsson en bef. såsom stadsfiskal och Fellström en bef. såsom bitr. stadsfiskal i Sthm;
    26 febr. 1960 utnämnt t. f. bitr. stadsfiskalerna i Sthm Björn Gerell, Torsten Engelberth och Bertil Carrick till bitr. stadsfiskaler i samma stad fr. o. m. 1 mars 1960;
    s. d. till landsfiskaler utnämnt, i A r v i d s j a u r s  d t  e.  o. landsfiskalen i Gällivare dt Day Gunnar Verner Felin fr. o. m. 1 april 1960, i H e d e  d t bitr. landsfiskalen i Rödöns dt Bo Anders Nilsson fr. o. m. 1 mars 1960 och i A r j e p l o g s  d t landsfiskalen i Karesuando dt Nils Oskar Savonen fr. o. m. 1 april 1960.

    Riksåklagarämbetet har 11 febr. 1960 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Märta Blomsterwall till bitr. stadsfiskal i Västerås.

 

Trycklov 25/3 1960