Anders Waldemar Flodström avled d. 14 mars 1960. Han var född i Falun d. 5 okt. 1899 samt avlade studentex. där 1918 och jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Ludvika från 1929. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

    Bertil Lange avled d. 17 mars 1960. Han var född d. 19 aug. 1915. Efter jur. kand.ex. i Uppsala var han under några år verksam som advokat i Sthm och tjänstgjorde därefter vid några tidningar i Sthm. Under senare år återupptog han advokatverksamheten och blev 1958 led. av Sveriges advokatsamfund.

    Sven Håkan Hjalmar Björkholm avled d. 18 mars 1960. Han var född i Uppsala d. 24 aug. 1899 samt avlade studentex. i Sthm 1917 och jur. kand.ex. där 1922. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1933 och hovrättsråd 1938. Under åren 1938—46 var han chef för rättsavdelningen i socialdepartementet. Sistnämnda år utnämndes han till regeringsråd. I sin hemstad Lidingö gjorde han en stor kommunalpolitiskinsats, bl. a. som stadsfullmäktiges ordf. sedan 1947.

    Erik Gösta Herman Siljeström avled d. 6 april 1960. Han var född i Uppsala d. 18 dec. 1887 samt avlade mogenhetsex. där 1905 och jur. kand.ex. 1909. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1918 och hovrättsråd 1924. Han utnämndes till revisionssekreterare 1929, var expeditionschef i justitiedepartementet 1930—1933 och ordf. i nedre justitierevisionen 1933—1940. Från sistnämnda år var han häradshövding i Södra Roslags domsaga. Han avgick med pension 1954. Bland hans offentliga uppdrag märkes ledamotskap i strafflagberedningen.

    Oskar Folke Magnus Svensson avled d. 7 april 1960. Han var född i Rappestad, Östergötlands län, d. 14 juli 1907 samt avlade studentex. i Linköping 1926 och jur. kand.ex. i Uppsala 1932. Efter tingstjänstgöring drev han egen advokatverksamhet i Vimmerby från 1936 och i Kisa från 1938. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1947.

    Ulf Torbjörn von Konow avled d. 10 april 1960. Han var född i Sthm d. 25 april 1882 samt avlade mogenhetsex. i Karlskrona 1901 och hovrättsex. i Lund 1906. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Sthm från 1908. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1910. Under en lång följd av år var han ombudsman och sekreterare i STIM och Sveriges för-

 

384 DÖDSFALLfattareförening. Av trycket utgav han bl. a. Författares och tonsättares rättenligt svensk lagstiftning.