Internationell förening för försäkringsrätt. I april 1960 bildades i Luxemburg en sammanslutning kallad »Association Internationale de Droit des Assurances» (International Association for Insurance Law), med den välklingande förkortningen AIDA, för att verka för internationellt samarbete på privatförsäkringsrättens och socialförsäkringsrättens område. Vid bildandet deltog från svensk sida dir. Olof H. Appeltofft, hovrättsfiskal Tor Bystedt, prof. Jan Hellner och dir. Kurt Schalling, samtliga från Stockholm. Sammanslutningen skall bestå av medlemmar organiserade i nationella grupper. Svensk medlem i organisationskommittén blev ordf. i Försäkringsjuridiska föreningen i Stockholm, dir. Appeltofft. J. H.

 

    Paul Durand †. Prof. Paul Durand vid faculté de droit i Paris omkom vid katastrofen i Agadir d. 1 mars 1960. Durand var sannolikt den främste i världen bland vetenskapsmän som ägnat sitt huvudintresse åt arbetsrätten. Under åren 1947—56 skrev han under medverkan av JASSAUD och VITU »Traité dedroit du travail» I—III. Detta stora arbete, som spänner över hela arbetsrätten och som väsentligen är en mans verk, saknar motstycke i andra länder. Betydelsefullt är också hans andra huvudarbete »La politique contemporairede sécurité sociale», 1953.
    Durand var i motsats till de tyska arbetsrättsspecialisterna inte bunden av ett hårt begreppssystem utan såg rättsreglerna som resultatet av ett socialt skeende. Han avslutar förordet till sista delen av sitt stora arbete med ett uttalande om, att tiden var inne att arbeta om den första uelen på nytt med tanke på allt som hänt under mellantiden.
    Durand, som var född 1908, var professor först i Poitiers 1935. Han tillträdde sin lärostol i Paris 1952. Durand var ordförande i Société internationalede droit du travail et de la sécurité sociale.

 

F. S.