Hovrätterna. K. M:t har
    20 maj 1960 beviljat lagm. i Svea hovr. Fredrik Killander avsked med utg. av aug. 1960;
    s. d. beviljat hovr.rådet i Svea hovr. Sven Afzelius avsked med utg. av aug. 1960;
    30 juni 1960 förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. Ragnar Pihl och Yngve Linder att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1960 på en e. avd. fullgöra på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Erik Spens och Runo Lundin att t. v. vara v. ordf. på avd., Spens 1 juli 1960—31 dec. 1962 och Lundin 1 juli—31 dec. 1960;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Erik Ahlgren att fr. o. m. 1 sept. t. v. t. o. m. 31 dec. 1960 på den e. avd. av hovr. fullgöra på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Gunnar Ljung att fr. o. m. 1 sept. 1960 t. v. t. o. m. 31 dec. 1962 vara v. ordf. på avd.;
    s. d. förordnat hovr.råden i hovr. för Nedre Norrland Gustav Malmer och Ingvar Henkow att fr. o. m. 1 juli 1960 t. v. t. o. m. 31 dec. 1961, Malmer vara och Henkow tjänstgöra såsom v. ordf. på avd.;
    s. d. utnämnt tingsdomaren i Solna domsaga Gunnar Wessman till hovr.råd i S v e a  h o v r. fr. o. m. 1 aug. 1960 och tingsdomaren i Västra Göinge domsaga Herman Schunnesson till hovr.råd i h o v r.  ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e fr. o. m. 1 okt. 1960;
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fiskalerna John Ericson, Per Lundbergh, Tor Sverne, Erling Green och Carl-Johan Cosmo, i G ö t a  h o v r. fiskalen Bengt Svenson, i h o v r.  f ö r  V ä s t r a  S v e r i g e fiskalen Jan-Eric Jagander, i h o v r.  f ö r  N e d r e  N o r r l a n d fiskalen Carl Emil Wollsén samt i h o v r.  f ö r  Ö v r e  N o r r l a n d fiskalen Carl Olof Meurling.

 

Häradsrätterna. K. M :t har
    13 maj 1960 beviljat häradshövd. i Askims och Mölndals domsaga Manne Zuhr avsked med utg. av aug. 1960;
    27 maj 1960 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Ingemar Kilander att 1 juli—31 dec. 1960 uppehålla en tingsdomartjänst i Luleå domsaga;
    17 juni 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Olof Sundberg att t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Västmanlands västra domsaga;
    30 juni 1960 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Sigurd Wildte till häradshövding i Askims och Mölndals domsaga fr. o. m. 1 sept. 1960;
    s. d. förordnat assessorn i hovr. för Övre Norrland Carl Olof Meurling att fr. o. m. 1 aug. 1960 t. v. t. o. m. 31 jan. 1961 uppehålla tingsdomarämb. i Västerbottens västra domsaga;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Åke Lindbohm att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1960 uppehålla tingsdomarämb. i Torneå domsaga.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har
    13 maj 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Lennart Persson till e. o. vattenrättsdomare vid Nedre Norrbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 juli 1960; s. d. utnämnt lantbruksing. Per Åke Udén till vattenrättsing. fr. o. m.

 

PERSONALNOTISER 4771 juni 1960 med tjänstg. förlagd företrädesvis till Övre Norrbygdens vattendomstol;
    20 maj 1960 entledigat vattenrättssekr. vid Söderbygdens vattendomstol Göran Atmer fr. o. m. 1 juni 1960;
    30 juni 1960 förordnat ass. i Svea hovr. Gustaf Knös att fortfarande t. v. t. o. m. 30 juni 1961 vara vattenrättsdomare vid Mellanbygdens vattendomstol.