Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 16 maj 1960 Kurt Mark, Gtbg, och Åke Carlhammar, Sthm, 28 maj 1960 Bertil Känne, Skövde, samt 17 juni 1960 Hertha Spongenberg, Sthm.

    Universiteten. Vid Uppsala universitetet ha 31 maj 1960 till juris jubeldoktorer promoverats prof. em. Folke Wetter och Gösta Eberstein.
    För vinnande av juris doktorsgrad disputerade vid Uppsala universitet jur. lic. Ola Nyquist 17 maj 1960 på avhandlingen »Juvenile Justice», jur.lic. och fil. kand. Bertil Bengtsson 21 maj 1960 på avhandlingen »Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden» och jur. lic. och fil. kand. Sten Gagnér 24 maj 1960 på avhandlingen »Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung». Vid Sthms högskola disputerade 23 maj 1960 jur. lic. Hugo Tiberg på avhandlingen »The Law of Demurrage». Till juris doktorer ha promoverats Tiberg 30 maj 1960 och Bengtsson, Gagnér och Nyquist 31 maj 1960. Till juris doktorer ha jämväl 30 maj 1960 vid Sthms högskola promoverats Hans Blix och Thorsten Cars. Till docenter ha förordnats 14 juni 1960 vid Uppsala universitet Bengtsson i civilrätt, Gagnér i rättshistoria och Nyquist i kriminalpolitik samt jur. dr och fil. lic. Sven Larsson i processrätt och 28 juni 1960 vid Sthms högskola Tiberg i civilrätt.
    Till preceptor i offentlig rätt vid Lunds universitet har 13 maj 1960 utnämnts docenten där Håkan Strömberg.
    Professorn vid Sthms högskola Gunnar Tilander har promoverats till juris hedersdoktor vid universitetet i Saragossa för sina forskningar rörande de medeltida spanska landskapslagarna.

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var i juni 1960 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

S v e a   h o v r ä t t

    I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf., och S. Nordell, assessorerna T. Ahlgren och G. Grönvall.
    II avd.: lagmannen T. Boye*, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och C. Söderström, adj. led. C. J. Cosmo och S. Beckman.
    III avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsråden S. Löwenhielm*, v. ordf., och A. Thuresson, adj. led. T. Sverne och H. Montgomery.
    IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., och N. Mangård, assessorn Birgitta Norman, adj. led. C. Lidbom.
    V avd.: lagmannen S. Björklund, hovrättsråden E. Ameln*, v. ordf., och C. Fr. Hadding, assessorn C. Rune, adj. led. S. E. Nilsson.
    VI avd.: lagmannen R. Senndahl, hovrättsråden K. Ericsson*, v. ordf., och E. Backman, adj. led. P. Hildebrand och A. Ekström.
    VII avd.: lagmannen C. A. Durling, hovrättsråden Å. Sahlquist, v. ordf., och I. Weidenhaijn, assessorn J. Oldin, adj. led. J. Ericsson*.
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden N. Dillén, v. ordf., och E. Spens, assessorerna P. Hylander och G. Ekman.
    IX avd.: lagmannen G. Aquilon*, hovrättsråden J. Victor, v. ordf., och E. Beskow, assessorn S. Ekberg, adj. led. J. Mueller.
    Extra avd. I: hovrättsråden Y. Linder, ordf., G. Thyresson, v. ordf., och F. Palmér, assessorn C. Åström, adj. led. E. Green.
    Extra avd. II: hovrättsråden R. Pihl, ordf., S. Aminoff, v. ordf., och E. Larsson, adj. led. R. Berggren och G. Stapelberg.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n

    I avd.: lagmannen N. Jansson, hovrättsråden S. Afzelius, v. ordf., och R. Nyman, assessorn I. Hollbeck, adj. led. E. Skoglar, C. Wibling, Brit-Marie Ericsson och A. Hennberg.

 

PERSONALNOTISER 479    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsrådet I. Ahlström, v. ordf., assessorerna L. Lindberg, F. Andrén och C. G. Wedin, adj. led. P. Lundbergh, A. Wigelius och L. Herlitz.

G ö t a   h o v r ä t t

    I avd.: lagmannen B. Beskow, hovrättsråden S. Ruhe, v. ordf., U. Norén, och L. E. Björkman*, assessorn A. Frennberg, adj. led. B. Svenson, L.Wasteson och A. Brandel.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsrådet B. Höjer*, v. ordf., assessorerna L. E. Cronholm och F. Lindstam, adj. led. U. Chöler, e. o. fiskalen J. Styrud (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., och L. Wetterling*, assessorn B. G. Stenström, adj. led. Å. Gisby.

H o v r ä t t e n   ö v e r   S k å n e   o c h   B l e k i n g e

    I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., E. Persson och H. Nordholm*, assessorn G. Klementsson, adj. led. E. Holmberg och G.Danielson.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., och C. Bergström, assessorn N. B. Lihné, adj. led. L. Villius.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., B. Möller och I. Bodewall*, assessorn A. Lundstedt.

H o v r ä t t e n   f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e

    I avd.: presidenten M. Heuman, hovrättsråden E. Ahlgren, v. ordf., G. Ljung* och S. Pontén, assessorn S. Leire, eo fiskalen B. Hagman (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    II avd.: lagmannen G. Wilkens, hovrättsråden S. Ekblom*, tf v. ordf., och T. Hellquist, adj. led. J. E. Jagander, extra led. L. R. Ljunggren.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., C. I. Lefwander och B. Arnold, assessorn L. I. Thorleif.
    IV avd.: hovrättsråden S. Wildte, tf ordf., Anna-Lisa Vinberg och B. Erichs*,assessorn B. Helling.

H o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d

    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsråden G. Malmer*, v. ordf., och S.-E. Ellmén, assessorerna B. Duus och A. Nordgren.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsråden I. Henkow, v. ordf., och O. Herlin, assessorn L. Landh, adj. led. C.-E. Wollsén.

H o v r ä t t e n   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d

    I avd.: lagmannen A. Fallenius*, hovrättsråden B. Zethraeus, v. ordf., och N. Lindroth, assessorn I. Kilander, adj. led. C. O. Meurling.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsråden B. Rydstedt*, v. ordf., och S. Bramsjö, assessorn Ingrid Andersson, extra led. T. Löfstedt.