Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1959 har fiskalsförordnande meddelats för:
    i  S v e a   h o v r ä t t: G. Syk, H. Å. Wängberg, S. Larsson, E. Persson, K. Malmgren, O. Matton, B. Lambe, L. Jonson, G. Lind af Hageby, Stina Lagergren, O. Köhl, G. Gråberg, B. Jansson, J. M. Erfors, H. Serner, Inger Zetterstrand, A. Scharp, S. Olsson, Ylva Häckner och B. Malmström;
    i  G ö t a   h o v r ä t t: S. Heurgren, H. Olsson, W. Friedman, S. Garström, G. Gyllenram och Ingrid Berg;
    i  h o v r ä t t e n   ö v e r   S k å n e   o c h   B l e k i n g e: B. Gustafson, S. Ramkull, U. Roos och B. Hederström;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   V ä s t r a   S v e r i g e: C. F. von Zweigbergk, O. Lindh och A. Wijkström;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   N e d r e   N o r r l a n d: T. Fahlander, Vanja Nordström, f. Sjölund, Stina Hellberg och T. Andersson;
    i  h o v r ä t t e n   f ö r   Ö v r e   N o r r l a n d: J. Lindström, Katarina Alsterlund, L. Cavallin, G. Boysen och L. Hedenmo.

Trycklov 12/7 1960.