Internationell kurs i kriminologi. Under tiden d. 3—8 okt. 1960 anordnas i Freiburg im Breisgau en internationell kurs i kriminologi och om verkställigheten av frihetsstraff. Kursen står under ledning av prof. Th. Würtenberger och anordnas av Association internationale de Criminologie i samarbete med institutioner vid universitetet i Freiburg. Förhandlingarna hålles på tyska. Anmälan om deltagande göres till Institut für Kriminologie und Strafvollzugskunde vid universitetet i Freiburg i Br., Güntertalsstrasse 70.