N. V. BOEG. På føniksfuglens vinger, Erindringer. Kbhvn 1960 Gad s. 136 s.

    Landsdommer N. V. BOEG har under en sørejse til Japan nedskrevet sine erindringer. Forordet er underskrevet »Det Kinesiske Hav», februar 1960. Landsdommer Boeg har gennem sin lange og smukke juridiske karriere færdedes og arbejdet mere i fremmede lande, end danske jurister plejer. Han har været handelsrådgiver ved den danske ambassade i Washington, medlem af de internationale domstole i Ægypten og præsident for den græsk-tyrkiske voldgiftsdomstol i Istanbul. Hans nu udsendte erindringer er derfor blevet en samling af underholdende og spændende beretninger fra Boegs virksomhed på de mange ansvarsfulde poster han har beklædt ude i den store verden, afbrudt af glimt fra arbejdet i Danmark i årene 1907—17 i Justitsministeriet og i Østre Landsret, hvor Boeg virkede som dommer fra 1936 til han i 1951 som 70-årig trak sig tilbage, ikke til et otium, men til fortsat arbejde i International Law Association og i Comité Maritime International, hvor han allerede i 1938 blev formand for de danske afdelinger. Ved sin utrættelige energi, med sine sprogkundskaber og sin viden om forholdene ude i verden har landsdommer Boeg kunnet yde en betydningsfuld indsats på disse poster.

 

688 LITTERATURNOTISER    Landsdommer Boegs erindringer viser, at Boeg gennem alle livets tilskikkelser har bevaret sin sans for festivitas og sit gode humør.

B. G.