Premium för gruvrättsliga studier. Svenska Gruvföreningen har beslutat att tills vidare ställa ett årligt belopp av högst 1 000 kr. till förfogande att utgå till belöning för gruvrättsliga studier vid de juridiska fakulteterna. Studerarde som önskar ifrågakomma för premium skall senast d. 1 april ha till vederbörande ämneslärare inlämnat en skrift med ämne tillhörande gruvrätten eller för denna betydelsefulla angränsade rättsområden. En av gruvföreningen tillsatt nämnd granskar skrifterna och beslutar senast d. 15 maj om utdelningen av premiemedlen. Högst tre premier utdelas, varav ett om minst 500 kr.

S. R.

DÖDSFALL
 

    Daniel Gotthold Johannes Wessén avled d. 16 okt. 1960. Han var född i Högby, Östergötlands län, d. 27 okt. 1896 samt avlade studentex. i Linköping 1914 och jur. kand.ex. i Uppsala 1919. Efter tjänstgöring i utrikesdepartementet och tingstjänstgöring drev han egen advokatverksamhet i Mjölby från 1924. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1936.

    Lars Einar Magnusson avled d. 26 okt. 1960. Han var född i Sthm d. 23 okt. 1885 samt avlade mogenhetsex. där 1903, fil. kand.ex. i Uppsala 1908 och jur. kand.ex. i Sthm 1913. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge blev han notarie i Svea hovrätt 1921 och arkivarie 1932.

    Folke Georg Odqvist avled d. 29 okt. 1960. Han var född i Bredared, Älvsborgs län, d. 10 jan. 1890 samt avlade studentex. i Vänersborg 1910 och jur. kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Borås och drev från 1921 egen advokatbyrå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1923.