174 PERSONALNOTISER    Rådhusrätterna. K. M:t har 12 jan. 1962 utnämnt rådm. i Karlskrona AlfHammarberg till borgm. i samma stad.

 

    Riksdagens lagutskott. Första lagutskottet har till ordf. omvaltadvokaten Ingrid Gärde Widemar (II kamm.). V. ordf. är liksom föregåendeår f. cementgjutaren Emil Ahlkvist (I kamm.). Utöver Ingrid Gärde Widemarfinnes bland ledamöterna en jurist, nämligen häradshövdingen Erik Alexanderson (I kamm.). Av suppleanterna äro sju jurister, nämligen från I kamm.byråchefen Olof Palme, chefredaktören Allan Hernelius och jur. dr LennartGeijer samt från II kamm. häradshövdingen Nils Gustaf Fröding, advokatenBo Martinsson, ombudsmannen Cecilia Nettelbrandt och ombudsmannenAstrid Kristensson. Sekr. är revisionssekr. Sten-Erik Bergstrand och notariemed sekr.göromål hovrättsassessorn Anders Wigelius.
    I andra lagutskottet har I kamm:s förste vice talman Axel Strandomvalts till ordf., och till v. ordf. har omvalts folkskolläraren John Anderson(II kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Leif Ekberg och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Anders Wilhelmsson.
    Även tredje lagutskottet har omvalt sitt presidium. Ordf. ärsålunda f. professorn Hugo Osvald (I kamm.) och v. ordf. fiskaren HansLevin (II kamm.). En ledamot är jurist, professorn Henrik Munktell (IIkamm.). Av suppleanterna äro tre jurister, nämligen häradshövdingen ErikAlexanderson, direktören Yngve Holmberg och jur. dr Lennart Geijer (samtl.I kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Böret Eriksson och notarie med sekr.göromål hovrättsassessorn Henry Montgomery.

 

    Militieombudsmansexpeditionen. Militieombudsmannen har förordnat ass. ihovr. över Skåne och Blekinge Bertil Isacson till byråchef vid exp. fr. o. m.1 jan. 1962 efter förste sekr. vid Sthms rr Fredrik Boström, vilken erhållitbegärt entledigande.

 

Juridiska examina andra halvåret 1961

 

Dag Namn, nation Födelsedag och ort Studentex. (dag och ort)
 

Juris licentiatexamen

Uppsala universitet

       
11/12 Agell, Anders, Smål.1 14/2 30 Växjö 26/5 48 Växjö
  Stockholms universitet        
8/11 Sundberg, Jacob2 29/5 27 Sthm 29/5 45 Sthm
 

Juris kandidatexamen

Uppsala universitet

       
18/7 Ståhle, Claes, Värml 7/5 32 Sthm 11/5 51 Sigtuna
9/8 Forssberg, Olle, G.-H. 28/7 37 Hudiksvall 2/5 56 Hudiksvall               
18/9 Björkman, Gunnar-Arne, G.-H. 8/11 34 Bromma 13/5 53 Gävle
18/9 Ihrfors, Lars-Arnold, St 19/6 31 Sthm 24/5 52 Sthm
26/9 Norberg, Lars, Norrl 21/2 34 Älvsbyn, Nb.l. 27/4 55 Boden
26/10 Olander, Ulf, Uppl 29/1 34 Västerås 25/4 55 Uppsala
28/10 Nilsson, Edvard, Värml 24/1 38 Uppsala 5/5 56 Uppsala
2/11 Hörstadius, Gunnar, St 6/11 32 Sthm 9/5 51 Uppsala
2/11 Roempke, Brita, St 22/2 37 Sthm 11/5 57 Bromma
7/11 Larsson, Erik, S.-N.3 8/9 30 Örebro 28/5 49 Örebro
8/11 Strömholm, Gunilla, f. Forslund. Norrl 2/7 35 Skellefteå 13/5 54 Skellefteå
13/11 Nyqvist, Ann-Marie, Vg 17/3 36 Tråvad, Skarab. l. 11/5 56 Skara
20/11 Zingmark, Gillis, Norrl 10/12 35 Umeå 25/4 55 Umeå
22/11 Carlsson, Alva, f. Lundberg, Norrl 20/6 35 Luleå 18/5 54 Luleå
 30/11 Hager, Lennart, Gbg 2/7 35 Göteborg 5/5 54 Göteborg
20/12 Alexandersson, Per-Olof, Ög 24/4 38 Linköping 15/5 56 Linköping

1 Jur. kand.ex. 15/12 53.

2 Jur. kand.ex. Uppsala 15/9 48.

3 Fil. kand.ex. 31/10 52, fil. ämb.ex. 15/12 56.

PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och ort Studentex. (dag och ort)
20/12 Haraldsson, Nils-Axel, Ög. 5/9 35 Borensberg 19/5 56 Motala                    
23/12 Holmqvist, Bo, S.-N. 7/11 36 Örebro  14/5 56 Örebro
23/12 Saldéen, Åke, S.-N. 2/12 37 Näsby, Öreb.l. 16/5 56 Örebro
  Lunds universitet        
6/7 Ström, Rolf, Mlm. 28/3 30 Malmö 6/5 50 Malmö
6/7 Hagander, Hugo, Ld 29/8 28 Malmö 11/5 48 Lund
12/7 Beyer, Claes, Gb 24/11 36 Göteborg 7/5 55 Göteborg
12/7 Edqvist, Björn, Gb 13/11 34 Göteborg 7/5 53 Göteborg
28/7 Timelin, Frans Gustaf 26/12 34 Ängelholm 21/5 54 Karlshamn
11/8 Wiberg, Anders, Vrml 21/4 35 Malmö 9/5 55 Lundsberg
18/8 Wahlström, Stina, Vg 4/4 36 Borås 3/5 55 Borås
4/9  Damberg, Bo, Hb 1/12 37 Hälsingborg 15/5 56 Hälsingborg
6/9 Andersson, Bertil, Ld 15/9 27 Lund 12/5 48 Lund
12/9 Carlsson, Peter, Gb. 30/6 37 Sydney 7/5 55 Göteborg
13/9 Bäckstrand, Göran, Ög.  1/5 37 Lund 14/5 55 Växjö
26/9 Mattsson, Björn Allen, Ld. 14/1 28 London 24/5 50 Lund
27/9 Andersson, Kerstin, Gb 30/4 30 Göteborg 9/5 50 Göteborg
28/9 Sjögren, Sverker, Gb. 28/10 34 Göteborg 3/5 54 Göteborg
29/9 Johansson, Rolf, Vg. 9/4 30 Borås 14/5 49 Borås
 10/10 Jepson, Inga-Lill, Bl. 20/8 36 Växjö 18/5 55 Karlshamn
10/10 Parment, Björn, Gb. 27/2 34 Göteborg 3/5 54 Göteborg
10/10 de Maré, Erik, Ld. 30/9 36 Lund 25/4 55 Filipstad
13/10 Knöös, Bengt, Vg. 17/11 35 Mariestad 6/5 55 Sthm
13/10 Larsson, Göran, Mlm. 27/5 35 Sthm 6/5 54 Malmö
13/10 T:son Thyblad, Tom, Ssk. 16/5 36 Lund 5/5 56 Ystad
18/10 Dyhre, Gunnar, Gb. 22/9 37 Göteborg 5/5 56 Göteborg
18/10 Madsen, Bente, Mlm. 14/6 37 Fredriksberg, Danmark 23/5 56 Lund
25/10 Öhman, Carl Ivar, Ld 10/2 38 Lund 9/5 56 Malmö
27/10 Hafström, Gunnar, Vrml. 9/8 36 Sthm 24/5 56 Sthm
27/10 Melander, Jan Åke, Vrml. 21/5 34 Sthm 6/5 52 Lund
30/10 Odar, Perry, Gb. 5/6 35 Sthm 11/5 55 Göteborg
30/10 Vernersson, Sven-Georg, Klm 13/7 31 Mörlunda 30/5 51 Kalmar
2/11 von Elern-Berg, Ingeborg, Gb 1/10 34 Norrköping 9/5 55 Västerås
2/11 Frennstedt, Thomas, Hb. 8/3 36 Lund 26/4 55 Eslöv
6/11 Ohlin, Bernt, Ssk. 17/11 35 Lund 20/5 54 Lund
17/11 Werneke, Göran, Ld. 7/8 27 Oskarshamn 10/12 49 Lund
20/11 Liedholm, Bo, Mlm. 30/10 32 Malmö    
27/11 Olinder, Kristina, Vrml 8/7 36 Ängelholm 9/5 55 Örebro
29/11 Hägerdal, Staffan, Klm. 14/2 36 Nybro 13/5 55 Kalmar
30/11 Grönblad, Lena, Ög. 19/4 35 Lund 8/5 54 Malmö
5/12 Hellners, Ulf, Mlm. 19/3 36 Sthm 6/5 54 Malmö
5/12 Schmidt, Bertil, Mlm 29/6 36 Malmö 6/5 54 Malmö
 7/12 Olsson, Harding, Klm 21/3 37 Ljungby 14/5 56 Kalmar
12/12 Wijkström, Jan, Gb. 24/5 34 Örebro 10/5 55 Göteborg
15/12 Lindqvist, Inge, Mlm 26/3 37 Malmö 11/5 55 Malmö
15/12 Funck, Ingmar, Hld. 29/7 36 Säter 5/5 56 Sigtuna
16/12 Bjersing, Gunnel, Vg 1/7 34 Alingsås 19/5 54 Borås
 16/12 Ståhl, Jan, Bl 11/6 36 Sölvesborg 18/5 55 Lund

21/12

Gabrielson, Rolf, Mlm. 13/4 35 Malmö 11/12 54 Lund
28/12 Qvist, Birger, Sm. 29/7  23 Eksjö  9/5 42 Eksjö
  Stockholms universitet        
31/8 Freese, Jan H:son 28/10 33 Sthm 3/9 53 Sthm
20/9 Melander, Birgitta, f. Janson 5/1 36 Västerås 3/5 55 Solna
20/9 Norin, Per-Axel 14/6 33 Sundsvall 8/5 53 Sthm
20/9 Rajmic, Rudolf 14/7 14 Lodz, Polen    
20/9 Sandstedt, Jan-Eric 6/9 36 Norberg 3/5 56 Sthm
20/9 Wikström, Arne4 11/8 25 Munkfors    

 4 Distriktsåkl.ex. 28/5 58.

 PERSONALNOTISER

Dag Namn, nation Födelsedag och ort Studentex. (dag och ort)
27/9 Bausch-Lilliehöök, Christer 28/5 33 Schwerin, Tyskl. 26/5 52 Sthm            
 27/9 Dahl, Per 1/1 35 Sunne 25/4 55 Sthm
4/10 Eriksson, Synnöve 11/10 35 Örebro 9/5 56 Sthm
18/10 Ek, Olof 22/4 34 Sthm 12/5 54 Sthm
18/10 Hedberg, Anders5 16/11 36 Kristinehamn 14/5 56 Västerås
18/10 Lindberg, Axel5 14/1 36 Sundsvall 12/5 56 Sundsvall
18/10 Lindén, Hans 13/5 32 Sthm 16/5 52 Sthm
18/10 Persson, Hans Rune6 19/8 30 Trönö 19/12 52 Sthm
18/10 Ulvskog, Jan5 4/9 36 Västervik 7/5 55 Norrköping
20/10 Hermanrud, Ingrid 14/10 36 Sthm 14/5 55 Sthm
1/11 Brodén, Lennart 25/9 33 Lidköping 31/8 55 Skara
1/11 Silfverrydh, Nils 14/2 34 Sundsvall 24/5 56 Sthm
2/11 Bystedt, Arne 6/9 21 Härnösand 29/5 40 Härnösand
2/11 Myhrman, Bo7 16/7 36 Göteborg 8/5 54 Hälsingborg
8/11 Lindström, Frithiof8 18/12 11 Motala    
8/11 Sundqvist, Rolf 20/6 24 Halmstad 3/5 45 Halmstad
15/11 Mozart, Gunhild 5/2 34 Chicago 13/5 55 Sthm
15/11 Karlén, Björn 4/5 37 Linköping 16/5 56 Linköping
15/11 Riberdahl, Curt 22/11 36 Sthm 5/5 56 Sthm
22/11 Kahl, Bertil 29/12 34 Kalmar 19/5 54 Kalmar
22/11 Uppenberg, Gunvor9 16/9 11 Sveg 30/5 31 Uppsala
22/11 Wagnsson, Björn 9/5 37 Sthm 6/5 57 Sigtuna
13/12 Kvist, Olof 13/7 34 Skummeslöv 2/5 55 Nässjö
19/12 Joelsson, Arnold 9/10 31 Grebbestad 29/5 51 Uddevalla
19/12 Laurén-Edenholm, Karin10 19/3 24 Sthm 29/5 43 Sthm
19/12 Müllern, Anders 6/8 35 Sthm 26/4 55 Sthm
 

Statsvetenskaplig-juridisk examen

Lunds universitet

       
5/12 Rambe, Sven, Ld. 26/11 36 Nora 30/4 55 Lund
15/12 Wraghe, Åke, Ld. 16/7 28 Flackarp 4/6 48 Lund
20/12 Natt och Dag, Ulf, Hb. 15/11 31 Hälsingborg 11/5 51 Hälsingborg
21/12 Hjalmarsson, Bertil, Kr. 15/3 30 Kristianstad 3/6 49 Kristianstad
23/12 Hemby, Bengt, Hb 7/7 32 Hälsingborg 11/6 55 Lund
  Stockholms universitet        
20/9 Sundström, Hans 11/3 36 Sthm 7/5 55 Sthm
29/11 Wachtmeister, Eric 9/12 35 Sthm 25/4 55 Sthm
29/11 Westling, Arne 23/12 35 Sala 28/4 55 Uppsala
20/12 Gorne, Staffan 4/7 33 Örebro 12/5 52 Örebro
 

Distriktsåklagarexamen

Stockholms universitet

       
18/10 Henriksson, Harald 26/2 34 Skövde 24/5 54 Eslöv

  Sammanfattning

  Uppsala Lund Stockholm S:a
Juris licentiatexamen 1   1 2
Juris kandidatexamen 19 46 32 97
Statsvetenskaplig juridisk examen   5 4 9
Distriktsåklagarexamen     1 1

5 Distriktsåkl.ex. 25/5 61.6 Pol. mag.ex. 1/7 59.7 Distriktsåkl.ex. 26/5 59.8 Civilek.ex. 26/10 55.9 Fil. mag.ex. 29/5 35.10 Fil. mag.ex. 14/12 49.

 

Trycklov 19/2 1962