Studier i komparativ rätt. I SvJT ha tidigare (s. 164) upplysningar lämnats om kurser i komparativ rätt i Luxemburg. Ytterligare sådana kurser skola hållas under tiden 23 juli—15 sept. 1962. Visst antal stipendier på 5 000 belg. francs stå till förfogande. Ansökan skall ingivas senast d. 1 juli. Närmareupplysningar lämnas av The Secretariat of the International University ofComparative Sciences, 13 rue du Rost, Luxembourg.

H. D-s

16—623004. Svensk Juristtidning 1962