Kriminalpolitiska sällskapet i Göteborg har under år 1961 hållit ett sammanträde tillsammans med Västra avdelningen av Sveriges Juristförbund, därvid doc. Ola Nyquist höll föredrag över ämnet »Aktuella kriminalpolitiska spörsmål», varpå följde diskussion. Sällskapet är under omorganisation.

 

    Kriminalpolitiskt sällskap i Skåne. I Skåne har under hösten 1961 bildats ett sällskap för diskussion av kriminalpolitiska frågor. Vid en första sammankomst i oktober diskuterades verksamhetsformerna. En diskussion i december behandlade ungdomsfängelseinstitutet. Inledare var fångvårdsdirektören Gunnar Thurén och överläkaren vid rättspsykiatriska avdelningen på fångvårdsanstalten i Malmö Olof Hellgren. Ett 60-tal företrädare för advokatkåren, domstolarna, kriminalvården, polisen, rättspsykiatrien, socialvården och åklagarna har deltagit i sammankomsterna. Verksamheten planeras av ett arbetsutskott om fem medlemmar. Som sammankallande fungerar dr Hellgren; övriga medlemmar är assessorn vid rådhusrätten i Malmö Sven Braun, barnavårdsdirektören Åke Bylander, Malmö, hovrättsassessorn Erik Holmberg, Malmö, och stadsfiskalen Harry Hågeman, Malmö.

 

DÖDSFALL

    Gösta Allmér avled d. 3 okt. 1961. Han var född i Kalmar d. 6 sept. 1924 och avlade jur. kand.ex. i Uppsala 1947. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Göteborg och från 1952 i Kalmar. Han blev. led. av Sverigesadvokatsamfund 1954.

    Oskar Gustaf Morgan Bång avled d. 13 dec. 1961. Han var född i Jönköping d. 1 okt. 1888 samt avlade studentex. där 1907 och jur. kand.ex. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt blev han kriminalassessor vid Stockholms rådhusrätt 1921, civilassessor 1923 och rådman 1931. År 1950 utnämndes han till borgmästare i Sthm. Han avgick med pension 1955.

    Sven Gösta Christian Lagerlöf avled d. 16 dec. 1961. Han var född i Djursholm d. 28 nov. 1911 samt avlade studentex. där 1930 och jur. kand.ex. i Sthm 1936. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring på advokatbyrå blev han 1947 fiskal i hovrätten för Övre Norrland. Från 1953 var han tingsdomare i Luleå domsaga.

    Fritjof Nordborg avled d. 17 dec. 1961. Han var född i Göteborg d. 4 jan. 1914 samt avlade studentex. där 1933 och jur. kand.ex. i Uppsala 1938. Efter tingstjänstgöring anställdes han 1942 i Broströmskoncernen, inom vilken han senare avancerade till chef för juridiska avdelningen.

    Sixten Herbert Nilsson avled d. 23 dec. 1961. Han var född d. 16 dec. 1889 i Frykerud, Värmlands län, samt avlade studentex. i Karlstad 1908 och jur. kand.ex. i Uppsala 1914. Efter tingstjänstgöring blev han stadsombudsman i Linköping 1919. År 1921 utnämndes han till rådman i Linköping. Under åren 1945—55 var han statens förlikningsman i arbetstvister i östra distriktet.