J. O. Söderhjelm åter justitieminister i Finland. Vid regeringsskiftet i Finland den 13 april 1962 efterträddes justitieministern Pauli Lehtosalo (se om honom SvJT 1961 s. 525) av jur. dr Johan Otto Söderhjelm, som förut i tre olika regeringar beklätt justitieministerposten (se om honom SvJT 1957 s. 601 och 1958 s. 555).

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT 397    Övriga jurister i den nya regeringen är utrikesministern prof. Veli Merikoski och finansministern verkst. dir. Osmo Karttunen.

B. P-n