Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1961 sammanträtt tre gånger för behandling av personal- och tjänstgöringsfrågor. I styrelsen ha ingått assessorerna Bengt Svenson, ordf., och Ulf Chöler, v. ordf., samt fiskalerna Josef Styrud, Bo Carlsson och Lars Hedberg, den sistnämnde sekr. och kassaförv., med assessorn Lennart Wasteson och fiskalen Ulla Maiander som suppl. Föreningen har omkring 30 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträded. 15 dec. 1961. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1961/62 valdes assessorn Hans B. Andersson, ordf., assessorn Sigvard Benndorf, v. ordf., fiskalen Karin Ringberg, sekr. och kassaförv., samt assessorerna Erik Holmberg och Gerhard Möller med adj. led. Iwan Lindh, fiskalen Carl Axel Petri och assessorn Lennart Sjövall som suppl. Vid sammanträdet talade förutvarande hovrättsfiskalerna bankjuristen Gunnar Rönbäck, direktören i Skånes handelskammare Ingemar Rehnberg, ombudsmannen Lars Reingardt, adv. John E. Nilsson och assessorn Sven Braun över ämnet »Vad vi lämnade och vad vi fick i stället». Föreningen har omkring 50 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1961 icke sammanträtt. Till styrelse för verksamhetsåret 1962 har utsetts fiskalen Claes-Göran Källner, ordf., adj. led. Svante Boman, v. ordf., fiskalen Birgitta Nihlmark, sekr. och kassaförv., samt assessorn Gunnar Hellgren och fiskalsaspiranten Sven-Eric Naumann. Föreningen har omkring 35 medlemmar.

    Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister höll sitt årsmöte d. 16 sept. 1961 i Hälsingborg. Därvid omvaldes styrelsen, som alltså består av advokaterna Arthur L. Ekström, Vänersborg, ordf., Bror Wahlström, Sthm, v. ordf., och Anders von Zweigbergk, Västerås, sekr. och kassaförv., med Ingvar Björkman, Göteborg, som suppl. Adv. Sigrid Beckman orienterade deltagarna i årsmötet om de förslag, som väntades bli resultatet av familjerättskommitténs hittillsvarande arbete. I samband med föredraget förekom livlig diskussion. Föreningens medlemsantal var under året 48.