DÖDSFALL    

Knut Gustaf Adolf Cassel avled d. 27 dec. 1961. Han var född d. 9 dec. 1894 i Uppsala samt avlade studentex. i Stockholm 1919. Efter studier i Uppsala och Stockholm blev han fil. kand. 1923 och jur. kand. 1927. Från sistnämnda år bedrev han advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1932.

    Elis Nordenfelt avled d. 8 jan. 1962. Han var född i Kristinehamn d. 11 febr. 1880 samt avlade studentex. i Karlstad 1898 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1903. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätt efterträdde han 1912 sin fader som borgmästare i Kristinehamn, från vilken befattninghan avgick med pension 1952.

    Sten Samuel Johannes Waller avled d. 10 jan. 1962. Han var född i Vimmerby d. 7 nov. 1903 och avlade jur. kand.ex. 1928. Efter tingstjänstgöring anställdes han 1931 vid överståthållarämbetet, där han sedan 1946 var kanslidirektör.

    Rudolf Sture Hilding Bergstrand avled d. 25 jan. 1962. Han var född i Långasjö, Kronobergs län, d. 30 april 1900 samt avlade studentex. i Växjö 1919 och jur. kand.ex. i Lund 1928. Efter tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge öppnade han advokatverksamhet i Örebro. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1933.

    Eric Murray Eskil Elias Hult avled d. 12 febr. 1962. Han var född i Wittbank, Transvaal, d. 29 sept. 1907 samt avlade i Stockholm studentex. 1925 och jur. kand.ex. 1932. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet iStockholm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1937.

    Per Elis Melander avled d. 16 mars 1962. Han var född i Lund d. 28 juli 1899 samt avlade där studentex. 1918 och jur.kand.ex. 1923. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1932 och hovrättsråd 1938. Han var revisionssekreterare 1940—1946 och från 1947 häradshövding i Frosta och Eslövs domsaga.

    Olof Jonas Samuel Berg avled d. 8 april 1962. Han var född i Göteborg d. 17 maj 1893 samt avlade studentex. där 1912 och jur. kand.ex. i Uppsala 1918. Från 1921 ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. av Sverigesadvokatsamfund 1925.

    Nils Åkesson avled d. 14 april 1962. Han var född i Södra Sandby, Malmöhus län, d. 26 jan. 1891 samt avlade i Lund studentex. 1909 och jur.kand.ex. 1913. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Kristinehamn. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1921.

 

PERSONALNOTISER

   Justitiedepartementet. Dep.chefen har

    5 april 1962 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Jan-Eric Jagander till sekr. i utredn. rör. översyn av bostadsrättslagstiftningen;
    12 april 1962 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Tomas Löfstedt att såsom expert biträda författningsutredn.;
    13 april 1962 förordnat arkivarien Barbro Wisén att såsom expert biträda riksarkivet vid översyn av möjligheterna till utgallring av handlingar hos de allm. domstolarna.