416 PERSONALNOTISER    Handelsdepartementet. K. M:t har 13 april 1962, med motsv. entled. för statssekr. i handelsdep. Karl Erik Önnesjö, förordnat avd. chefen i kommunikationsdep., hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar von Sydow att fr. o. m. 15 maj 1962 vara statssekr. i handelsdep.

    Hovrätterna. K. M:t har 30 mars 1962 till assessorer fr. o. m. 1 april 1962 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Göran Atmer. Sven Beckman och Göran Herner, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalerna där Örjan Wetterberg, Iwan Lindh och Sven Nyman samt i hovr. för Västra Sverige fiskalen där Tomas Löfstedt.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    30 mars 1962 beviljat häradshövd. i Södra Åsbo och Bjäre domsaga Gustaf Eriksson avsked med utg. av sept. 1962;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Västra Sverige Per Olof Marke att fr. o. m. 1 april 1962 t. v. uppehålla tingsdom.bef. i Piteå domsaga;
    27 april 1962 förordnat rev.sekr. Carl Georg Wargelius att fr. o. m. 1 maj 1962 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Aspelands och Handbörds domsaga.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 30 mars 1962 utnämnt e. o. vattenrättsdomaren vid Nedre Norrbygdens vattendomstol Lennart Persson till vattenrättsdomare vid samma domstol fr. o. m. 1 juli 1962.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 mars 1962 beviljat borgm. i Gtbg Herman Baagøe avsked med utg. av juli 1962;
    6 april 1962 utnämnt lagm. i hovr. för Övre Norrland Arne Fallenius till borgm. i Örebro fr. o. m. 20 juli 1962;
    27 april 1962 fr. o. m. 1 maj 1962 utnämnt, till rådm. i Sthm e. rådm. där David Glück och till ass. vid Sthms rr e. ass. där Olof Davidsson;
    s. d. fr. o. m. 1 maj 1962 förordnat till e. rådm. i Sthm ass. vid Sthms rr Folke Östergren och till e. ass. vid samma rr t. f. ass. där Barbro Åslund.

    Justitieombudsmansexpeditionen. Med entledigande av hovrättsrådet Ivan Wallenberg har JO förordnat assessorn i Svea hovrätt Nils Mannerfelt att fr. o. m. 15 mars 1962 tillsvidare vara byråchef vid JO-expeditionen.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    30 mars 1962 transporterat landsfiskalen i Tranemo dt C. G. le Grand till landsfiskal i Ulricehamns dt fr. o. m. 1 maj 1962;
    s. d. utnämnt bitr. landsfiskalen i Själevads dt G. Gradin till landsfiskal i Mo dt fr. o. m. 1 maj 1962;
    13 april 1962 utnämnt polisintendenten för den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga spioneri och sabotage m. m. i Sthm Åke Hasselrot till polisintendent i Sthm fr. o. m. 1 maj 1962;
    27 april 1962 utnämnt förste polisassessorn vid polisledningen och poliskammaren i Sthm Per-Gunnar Vinge att efterträda Hasselrot.
    Riksåklagarämbetet har
    26 mars 1962 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Gtbg Klas Lithner och stadsfiskalsassistenten där Lilly Kylström att fr. o. m. 1 april 1962 vara, Lithner stadsfiskal och Lilly Kylström bitr. stadsfiskal i nämnda stad;
    9 april 1962 utnämnt e. o. landsfogdeassistenten Gösta Ekelin till bitr. stadsfiskal i Västerås.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 13 april 1962 antagits Allan Lindén, Göteborg, Bengt Siwe, Hälsingborg, Sven Lindberg, Sollefteå, samt Sven Nyström, Carl Axel Stolt och Ernst Themptander, Sthm.

    Universiteten. K. M:t har 30 mars 1962 utnämnt prof. vid universitetet i Lund Stig Jägerskiöld att fr. o. m. 1 april 1962 vara prof. i off. rätt med folkrätt vid universitetet i Uppsala (jfr SvJT 1960 s. 319).
    Till rektor vid handelshögskolan i Göteborg för tiden 1 juli 1962—30 juni 1965 har valts prof. Kurt Grönfors.

 

Trycklov 22/5 1962