Här må det icke hända
I bettglimmande
vargtider
satt lagen en gång
som den starkes fång
i flintyxas egg
i bronssvärds udd
i spjutstångs järnsmidda ända.
Ännu kan detta hända.

 

På hårda stentavlor
ristade kärv hand
det onda budet att tand
skall man för tand bräcka
öga för öga släcka
liv för liv ända.
Ännu kan detta hända.

 

Med tumskruvar
och sträckbänksplåga
bortom vad kvidande kött tål
pressades jakan fram
på nitets borrande fråga
och utanför väntade bål
som hat gladdes att tända.
Ännu kan detta hända.

 

Men spaka till skydd
och vrånga till bot
byggdes landet långsamt
bättre med lag.
Dock från dag till dag
vart den menligt tydd
och buden i hån vända.
Ännu kan detta hända.

 

Ty var och en
är sin välds vän.
Men rätt som varar
är ej vilja och våld.
Den som olag fäste
gjorde sig till olag såld
och såg till sitt fall lända.
Ännu kan detta hända.

 

Men frid vare dem
som med frid vill hit komma
med frid och oväld här vara
med frid hädan fara.
Frid vare land och lagmän
och alla som håller vakt
mot dem som med makt
vill lag skända
och frihet i ofrihet vända.
Här må det icke hända.

Ole Torvalds