Betänkande om samhällsfarlig asocialitet. D. 30 maj 1962 lämnade byråchefen Sven-Hugo Ryman såsom särskilt tillkallad utredningsman till inrikesministern ett betänkande med förslag till lag om samhällsfarlig asocialitet (SOU 1962: 22). Enligt lagförslaget, som är avsett att ersätta lösdrivarlagen, skall den kunna intagas i arbetshem som för ett sådant asocialt liv att

518 NOTISERuppenbar fara föreligger för allmän ordning, säkerhet eller sedlighet. Lagförslaget riktar sig främst mot sådana asociala såsom påträngande bettlare, arbetsskygga med stark kriminell belastning, svårartat prostituerade och sutenörer. Tiden för vistelsen på arbetshem är maximerad till två år. Normalt skall villkorlig utskrivning kunna ske tidigare, och särskilda regler har meddelats för eftervården.

S.-H. R.