Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1962 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

Svea hovrätt

    I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden R. Adde, v. ordf., och E.Backman*, assessorerna G. Ekman och O. Tranell.
    II avd.: lagmannen G. Aquilon*, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och S. Mejegård, assessorerna P. Lundbergh och S. Beckman.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., och A. Thuresson, assessorn C. Sturkell, adj. led. L. Olsgren.
    IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf., och C. Söderström, assessorn I. Norrby, adj. led. E. Cederlund.
    V avd.: lagmannen S. Björklund, hovrättsråden E. Ameln*, v. ordf., och F. Palmer, assessorn C. G. Wedin, adj. led. Gunvor Bergström.
    VI avd.: lagmannen R. Senndahl, hovrättsråden N. Dillén, v. ordf., och E.Larsson*, adj. led. M. Sjöberg och L. Groll.
    VII avd.: lagmannen C. A. Durling, hovrättsråden Å. Sahlquist, v. ordf., och A. Nordin, adj. led. P. Åström*, L. Sjöstedt och S. Holmbergh.
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., och G. Wessman*, assessorn G. Grönvall, adj. led. W. Matz.
    IX avd.: lagmannen B. Lännergren, hovrättsråden C. F. Hadding, v. ordf.,och J. Oldin, assessorn Birgitta Egenvall, adj. led. R. Dahnell*.
    Extra avd. I: hovrättsråden Y. Linder*, ordf., J. Victor, v. ordf., S. Nordell och H. Nordström, assessorn G. Stapelberg.
    Extra avd. II: hovrättsråden R. Pihl*, ordf., K. Ericsson, v. ordf., och E. Beskow, assessorn J. Ericson, adj. led. J. Ljungar.

Vattenöverdomstolen

    I avd.: lagmannen N. Jansson, hovrättsrådet S. Larsson, v. ordf., assessorn G. Atmer, adj. led. R. Söderblom, P. von Möller, G. Hallmo, S. Bolte och P. Dahlman.
    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsrådet I. Ahlström, v. ordf., assessorerna G. Knös och G. Herner, adj. led. G. Swartling, Å. Bouvin, S. Liljeqvist och S. Nystrand.

Göta hovrätt

    I avd.: lagmannen E. Ekstedt, hovrättsråden B. Höijer*, v. ordf., B. Smedberg och N. Sönnerby, assessorn U. Chöler, adj. led. B. Frank, A. Brandel och C. O. Larson.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden L. Wetterling*, v. ordf., och U. Norén, assessorn B. Svenson, adj. led. J. Styrud, fiskalen U. Gad (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., och K. Ahlbom*, assessorn L. Wasteson, adj. led. U. Maiander.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

    I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., H. Nordholm* och I. Bodewall, assessorn G. Möller, adj. led. J. Johnsson.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden T. Lundquist, v. ordf., C. Bergström och H. Schunnesson*, adj. led. C. Mejåre.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., B. Möller och P. Ryding*, assessorn S. Nyman, adj. led. B. Björnberg.
Hovrätten för Västra Sverige
    I avd: presidenten M. Heuman, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., S. Pontén och T. Hellquist, adj. led. S. Boman, fiskalen B. O. Berggren (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    II avd.: lagmannen G. Wilkens, hovrättsråden S. Ekblom*, tf v. ordf., Anna-Lisa Vinberg och G. Ernulf, assessorn G. Hellgren.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden G. Ljung*, v. ordf., och B. Arnold, assessorn B. Helling, fiskalen C. G. Palmgren.

PERSONALNOTISER 527    IV avd.: hovrättsråden E. Ahlgren, tf ordf., C. I. Lefwander*, tf v. ordf., och B. Erichs, assessorn T. Löfstedt, fiskalen U. Lindquist.

Hovrätten för Nedre Norrland

    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsrådet I. Henkow*, v. ordf., adj. led. assessorn i rådhusrätt G. Hasselberg, adj. led. T. Dalhem och O. Darell.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsrådet S.-E. Ellmén, v. ordf., assessorn O. Nordström, adj. led. S. Bouvin och A. Mannerstedt.

Hovrätten för Övre Norrland

    I avd.: lagmannen A. Fallenius*, hovrättsråden S. Bramsjö, v. ordf., och B. Lid, assessorn L. Böhme, adj. led. O. Börjeson och Å. Lindbohm.
    II avd.: presidenten M. Wijnbladh, hovrättsråden B. Rydstedt*, v. ordf., och A. Berg, assessorerna Ingrid Andersson och C. O. Meurling, adj. led. rådmannen S. Hedberg.