Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer, tingsdomare och tingssekreterare. Följande hovrättsledamöter, fiskaler, tingsdomare och tingssekreterare åtnjöto 1 april 1962 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden I. Weidenhaijn (JO-ämb.), K. Sidenbladh (just.dep.), G. von Sydow (avd.chef komm.dep.), P.-E. Fürst (kommerskoll. och naturvårdsdel.), S. af Geijerstam (statsråd), G. Lagergren (led. av skiljekommissionen för egendom m. m. i Förbundsrepubliken Tyskland), S. G. Jonzon (rättsavd.chef jordbruksdep.), G. Thyresson (stf. MO och just.dep.), N. Mangård (komm.dep.), T. Hesser (lagbyråchef just.dep.), H. Nordqvist (stf. JO och inr.dep.), L. Simonsson (byråchef just.dep.), F.Nyquist (suppl. f. ordf. i hyresrådet), P. Westerlind (just.dep.), J. Gyllensvärd (just.dep.), E. Åqvist (rättsavd.chef finansdep.), B. Hult (statssekr.just.dep.), I. Wallenberg (JO-ämb.), A. Loheman (just.dep.), G. Petrén (Nordiska rådets svenska delegation), C. Persson (statssekr. inr.dep.), S. Egersten (tf rev.sekr.) och C. Holmberg (lagbyråchef just.dep.), assessorerna B. Mollstedt (just.dep.), J. Malmström (sjuk), B. Holmquist (lagbyråchef finansdep.), A. Elowson (byråchef RÅ), M. Bäärnhielm (jordbruksdep.), S. Nordlund (rättsavd.chef inr.dep.), O. Höglund (just.dep.), P. Ihrfelt (byråchef NO), G. Dyrssen (just.dep.), E. Holmberg (inr.dep.), T. Löwbeer (lagbyråchef handelsdep.), G. Ericsson (eckl.dep.), H. Bergqvist (just.dep.), E.Hellner (lagbyråchef inr.dep.), L. Wilhelmson (tf rev.sekr.), G. Sandell (just.dep.), E. Linder (tf rev.sekr.), S. Ekberg (tf rev.sekr.), T. Brundin (just.dep.), I. Hollbeck (tf rev.sekr.), T. Sars (byråchef JK), P. Hylander (JK-ämb.), Ingrid Hilding (soc.dep.), A. Hedström (just.dep.), O. Rainer (lagbyråchef just.dep.), N. Mannerfelt (JO-ämb.), I. Gullnäs (just.dep.), B. Rydin (just.dep.), U. Nordenson (just.dep.), Böret Eriksson (riksdagens III lagutskott), C. Rune (just.dep.), C. Lidbom (soc.dep.), T. Sverne (tf byråchef socialstyrelsen), E. Green (riksdagens konst.utskott), C. J. Cosmo (just.dep.), A. Wigelius (riksdagens I lagutskott), L. Herlitz (tf rev.sekr.), R. Berggren (inr.dep.), P. Hildebrand (jordbruksdep.), A. Ekström (just.dep.), J. Mueller (eckl.dep.), S. E. Nilsson (finansdep.), Brit-Marie Ericsson (tf rev.sekr.), H. Montgomery (riksdagens III lagutskott) och A. Wallén (soc.dep.), fiskalerna O. Bruun (tf universitetslektor vid handelshögskolan i Göteborg), S. Edlund (studier), J. Sundberg (docent Stockholms universitet), A. Wilhelmsson (just.dep.), B. Voss (byråchef hyresrådet), H. Tjernberg (inr.dep.), A. Agell (studier), S. Vängby (just.dep.), G. Ljungberg (studier), H. O. Stark (arbetsdomstolen), L. Jonson (näringsfrihetsrådet), L. Nycander (ensk. ang.) och S. Strömholm (studier) samt tingsdomaren G. Lindh (tfrev.sekr.);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden U. Lundvik (led. av lagberedningen), I. Ulveson (led. av lagberedningen), B. Wieslander (lagbyråchef statsrådsberedningen), G. Ekblad (lagbyråchef eckl.dep.), S. Löwendahl (tf rev.sekr.) och T. Landahl (tf rev.sekr.), assessorerna Å. Widding (tf rev.sekr.) och L. E.Cronholm (tf rev.sekr.) samt fiskalen H. Olsson (studier);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: assessorerna L. S.Fredlund (lagbyråchef just.dep.), G. Borggård (exp.chef handelsdep.), C. Nordström (komm.dep.), B.-E. Åhberg (just.dep.), K.-G. Lindelöw (eckl.

528 PERSONALNOTISERdep.), J.-E. Elliot (tf rev.sekr.), A. Lundstedt (tf rev.sekr.), E. Holmberg (just.dep.), G. Danielson (lagbyråchef soc.dep.), H. B. Andersson (eckl.dep.), B. Isacson (byråchef MO) och Ö. Wetterberg (just.dep.) samt fiskalerna E. Essén (Europarådet), N. O. Wentz (soc.dep.), C. A. Petri (eckl.dep.), B. Wilhelmsson (riksdagens II lagutskott), L. Ekberg (riksdagens II lagutskott), K.-O. Lidin (studier), E. Aspelin (just.dep.), L. Persson (JO-ämb.) och L. Pålsson (studier);
    i hovrätten för Västra Sverige: hovrättsrådet L.-G. Lindencrona (studier), assessorerna L. öhrbom (byråchef RÅ), B. Hamdahl (rättsavd.chef soc.dep.), S. Arning (tf rev.sekr.), E. Borglund (inr.dep.), J.-E. Jagander (just.dep.) och L. Ljunggren (försvarsdep.), fiskalerna S. Hillert (docent Uppsala), U. Cervin (docent Lund), B. Bengtsson (docent Uppsala), O. Börjeson (adj.led. hovr. för Ö. Nd) och O. Darell (adj.led. hovr. för N. Nd) samt tingsdomaren S. Jungefors (finansdep.);
    i hovrätten för Nedre Norrland: hovrättsråden R. Hermansson (statsråd), E. Nyman (just.dep.), B. Duus (tf rev.sekr.) och G. Steen (handelsdep.), assessorn L. Landh (just.dep.), fiskalen T. Sigeman (studier) samt tingsdomarna B. Malm (tf rev.sekr.) och R. Lindgren (tf rev.sekr.);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden Å. Paulsson (tf exp.chef försvarsdep.), I. Lidbeck (civ.dep.), S. Marcus (lagbyråchef försvarsdep.), N. Lindroth (tf rev.sekr.) och B. G. Stenström (tf rev.sekr.), assessorn I. Kilander (just.dep.) och fiskalen G. Normark (civ.dep.).