Civildepartementet. K. M:t har
    28 juni 1962 förordnat sekr. i finansdep. Bertil Löfberg till statssekr. i civildep. fr. o. m. 1 juli 1962;
    s. d. förordnat kanslirådet i civildep. Gustaf Söderberg till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1962.

    Lagrådet. Ledamöter i lagrådet fr. o. m. 17 sept. 1962 är just.råden S. Romanus, H. Digman och T. Nordström samt reg.rådet K. Holmgren.

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 juni 1962 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Erik Ahlgren till lagm. i samma hovr. fr. o. m. 1 aug. 1962;
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Sven Ekblom till v. ordf. på avd. i samma hovr. fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1962;
    s. d. förordnat envar av hovr.råden i Svea hovr. Ragnar Piehl och YngveLinder att fr. o. m. 1 juli t. v. t. o. m. 31 dec. 1962 på en e. avd. i hovr.fullgöra på lagman ankommande göromål;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 juli 1962 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Arne Wilhelmsson, Robert Söderblom, Per Arnold Åström, Peter von Möller, Walter Matz och Lennart Groll, i Göta hovr. fiskalerna där Bo Frank och Anders Brandel samt i hovr. för Västra Sverige fiskalen där Svante Boman;
    s. d. förordnat fiskalen i hovr. för Västra Sverige Åke Ihrfelt att t. v. t. o. m. 28 febr. 1963 fullgöra på byrådir. i hovr. ankommande göromål.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    28 juni 1962 till häradshövd. utnämnt, i Norra Åsbo domsaga rev.sekr. Wilhelm Stoltz, i Södra Åsbo och Bjäre domsaga häradshövd. i Gotlands domsaga Gustaf Rosenqvist samt i Frosta och Eslövs domsaga rev.sekr. Johan Björling, Stoltz och Björling fr.o. m. 1 juli 1962 samt Rosenqvist fr. o. m. 1 okt. 1962;
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Hans Andersson till tingsdomare i Listers och Sölvesborgs domsaga fr. o. m. 1 juli 1962.

    Vattendomstolarna. K. M:t har 28 juni 1962 förordnat e. vattenrättsdomaren vid Nedre Norrbygdens vattendomstol Erik Skoglar till e. o. vattenrättsdomare vid samma domstol fr. o. m. 1 juli 1962.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    28 juni 1962 utnämnt lagm. i hovr. för Västra Sverige Gösta Wilkens till borgm. i Gtbg fr. o. m. 1 aug. 1962;

PERSONALNOTISER 605    s. d. förordnat rådm. i Sthm Alexis Askergren och Carl-Edvard Sundström att fr. o. m. 1 juli 1962 t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 vara ordf., Askergren å 4:e och Sundström å 7:e avd. av Sthms rr;
    s. d. utnämnt ass. vid rr och mag. i Västerås Bengt-Olof Sandin till andre brottmålsrådm. i samma stad fr. o. m. 1 juli 1962;
    s. d. utnämnt ass. vid rr i Karlskrona Lars-Olov Janzén till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 juli 1962;
    s. d. utnämnt fiskalen i Svea hovr. Gustav Carlsson till ass. vid rr och mag. i Linköping fr. o. m. 1 juli 1962.