Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har 28 juni 1962 till landsfiskaler utnämnt, i Enköpings dt landsfiskalen i Håbo dt C. G. Hartman fr. o. m. 1 juli 1962, i Mjölby dt landsfiskalen i Burträsks dt O. H. J. Alexandersson fr. o. m. 1 aug. 1962, i Värnamo dt e. o. landsfiskaleni Nässjö dt B. E. O. Hellgren fr. o. m. 1 juli 1962, i Ronneby dt landsfiskalen i Ströms dt J. U. B. Lange, i Grästorps dt e. o. landsfiskalen i Karlskoga dt E. G. A. Björkholm samt i Ängelholms dt landsfiskalen i Örkelljunga dt R. N. Rossel.
    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 25 maj 1962 Jan Löfgren och Erik Syll, Norrköping, 29 juni 1962 Rolf Runfalk, Hudiksvall, Bengt Westerling, Sthm, Stig Sohlberg, Uppsala, och Ingrid Cederholm, Västerås, samt 31 aug. 1962 Lennart Reuterwall, Borås, Klas Olbing, Göteborg, Dick Fredholm, Jönköping, och Göran Kjerstadius, Trollhättan.
    Universiteten. Till preceptor i civilrätt vid Uppsala universitet fr. o. m. 1 juli 1962 har utnämnts e. o. fiskalen i hovr. för Västra Sverige, jur. dr, fil. kand. Thorsten Bertil Bengtsson.
Juridiska examina första halvåret 1962
Dag
Namn, nation
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
 
Juris kandidatexamen
Uppsala universitet
 
 
 
 
4/1
Herting, Carl-Johan, Värml.
23/6
35 Karlstad
19/5
53 Karlstad
10/1
Johansson, Lars G., Norrl.1
16/11
32 Överluleå
14/5
52 Boden
17/1
Corell, Hans, S.-N.
7/7
39 Västermo
6/5
57 Solbacka
17/1
Sjögren, Sven-Erik, Sthm
26/6
35 Högby
14/5
55 Kalmar
29/1
Scheutz, Claes-Herman, V.-D.
13/8
35 Mariestad
6/5
54 Västerås
19/2
Holmqvist, Leif, Uppl.
18/2
36 Lund
25/5
55 Uppsala
26/2
Tjernberg, Bertil, Norrl.
14/11
34 Örnsköldsvik
2/5
55 Örnsköldsvik
26/2
Schmidt, Göran, Norrl.
18/2
36 Boden
8/5
56 Sollefteå
27/2
Hjälme, Carl Johan, G.-H.
 7/5
33 Hållnäs
7/5
54 Gävle
7/3
Arcini, Carl-Erik, S.-N.
29/12
26 Örebro
2/6
48 Nyköping
14/3
Björklöf, Ingmar, Ög.
8/2
37 Helsingfors
3/5
56 Norrköping
14/3
Lundqvist, Claes, Norrl.
16/3
38 Umeå
18/5
56 Umeå
17/3
Hellström, Erik, Uppl.
7/4
37 Sthm
3/5
57 Uppsala
17/4
Mannerfelt, Christer, Sthm
20/1
34 Sigtuna
15/5
53 Sigtuna
27/4
Widstrand, Bo, Norrl.
7/7
33 Boliden
8/5
53 Skellefteå
2/5
Marell, Olov, Norrl.
29/7
36 Hammarby
18/5
56 Umeå
3/5
Muschött, Kjell, G.-H.
24/12
35 Gävle
25/4
55 Gävle
16/5
Berlin, Folke, Värml.
6/12
21 Solna
28/5
41 Sthm
21/5
  Thunell, Sten, Sthm
30/8
34 Uppsala
30/4
55 Sthm
21/5
Hedqvist, Sten, Norrl.
24/12
35 Hortlax
6/5
55 Piteå
22/5
Wikström, Torsten, Värml
28/10
35 Halmstad
16/5
55 Karlshamn
24/5
Samuelsson, Gunnar, Ög.
1/11
36 Norrköping
30/4
55 Motala
24/5
Lindahl, Lars, Ög.
19/8
35 Mjölby
10/5
55 Motala
1 Fil. kand.ex. 7/11 56.
 
Dag
Namn, nation
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
25/5
Johansson, Hans, V.-D
14/10
37 Sala
5/5
56 Sala
25/5
Bergdahl, Olle, Vg.
22/8
37 Helsingfors
3/5
57 Uppsala
28/5
Näslund, Lars, Smål.
11/10
36 Motala
2/5
56 Jönköping
28/5
Thulin, Mats, Vg.
26/10
36 Södertälje
17/5
55 Vänersborg
29/5
Elwin, Göran, S.-N.
10/2
40 Eskilstuna
30/4
58 Uppsala
30/5
Lodin, Sven-Olof, S.-N.
8/8
36 Sthm
2/5
55 Hälsingborg
4/6
Rooseniit, Rein, S.-N.
13/4
39 Tallinn
5/5
58 Eskilstuna
4/6
Jönsson, Lennart, Gbg
24/5
36 Göteborg
4/5
56 Göteborg
7/6
Egnell, Sverker, S.-N.
8/3
36 Sthm
13/5
55 Katrineholm
12/6
Rinstad, Bertil, Värml.
4/6
36 Kristinehamn
9/5
56 Karlstad
20/6
Sundberg, Staffan, Sthm
13/2
35 Sthm
12/5
56 Västerås
21/6
Sahlin, Jan, Sthm
12/5
34 Sthm
7/5
52 Sthm
26/6
Gagge, Jost, Norrl.
14/2
38 Gällivare
4/5
57 Malmberget
26/6
Levander, Johan, Sthm
2/12
37 Köping
2/5
56 Sigtuna
27/6
Ekman, Björn, Norrl.
3/11
36 Umeå
5/5
56 Malmberget
 
Lunds universitet
 
 
 
 
13/1
Linse, Thomas, Värml.
10/2
37 Sthm
4/5
56 Sthm
20/1
Bökmark, Jan, Vg.
7/6
37 Göteborg
9/5
55 Borås
23/1
Borgstrand, Arne, Mlm.
4/3
37 Malmö
11/5
  55 Malmö
27/1
Nilsson, Ingvar, Kr.
11/1
36 Tollarp
22/5
56 Kristianstad
27/1
Olinder, Sten, Gbg
9/6
35 Lund
7/5
53 Göteborg
27/1
Westergren, Jan, Kr.
19/4
35 Kristianstad
12/5
56 Hässleholm
5/2
  Magnusson, Kjell, Hb.
12/7
36 Lund
14/5
56 Hälsingborg
8/2
Guldstrand, Anders, Ssk. 
1/4
38 Ystad
5/5
56 Ystad
9/2
Holmqvist, Leif, Ld.
8/1
38 Lund
2/5
56 Lund
13/2
Larmark, Bo, Hb.
24/4
35 Hälsingborg
28/4
55 Landskrona
13/2
Bergström, Jan Olof, Gbg
1/12
36 Göteborg
9/5
55 Lundsberg
16/2
Webmark, Sten, Ld.
21/1
31 Ucklum
9/12
50 Lund
26/2
Ström, Sven-Hugo, Mlm
21/11
34 Malmö
6/5
54 Malmö
2/3
Wranghult, Hans, Kr.
10/8
37 Finja
12/5
56 Hässleholm
15/3
Albemark, Carl-Gustaf, Hld.
13/7
35 Växjö
5/5
55 Halmstad
19/3
Edqvist, Bertil, Gbg
25/2
37 Göteborg
5/5
56 Göteborg
19/3
Tingberg, Jan-Olov, Klm
10/3
37 Kalmar
14/5
56 Kalmar
19/3
Broomé, Bo, Ssk.
18/10
36 Malmö
5/5
56 Ystad
28/3
Lindvall, Lennart, Hld.
6/8
36 Halmstad
7/5
56 Halmstad
28/3
Araskog, Bertil, Mlm.
23/6
36 Malmö
6/5
54 Malmö
31/3
Olinder, Krister, Ld.
12/1
34 Lund
15/5
54 Solbacka
31/3
Boström, John, Mlm
22/12
37 Malmö
9/5
56 Malmö
10/4
Sundlöf, Tomas, Värml.
9/10
36 Solna
24/5
56 Sthm
13/4
Ahlstrand, Lars, Vg.
21/4
36 Borås
9/5
55 Borås
18/4
Bredin, Lars, Vg.
6/10
36 Lunda
16/5
56 Borås
11/5
Strandberg, Bengt-Olof, Ld.
2/5
36 Lund
3/5
55 Lund
16/5
Guldstrand, Per, Hb.
26/4
36 Ystad
6/5
55 Hälsingborg
16/5
Tellander, Hans, Hb.
28/10
37 Hälsingborg
17/5
57 Hälsingborg
18/5
Abelsson, Jan, Smål.
27/2
38 Kosta
6/5
57 Växjö
5/6
Nilsson, Ingegärd, Vg.
8/9
27 Berga
19/5
54 Uppsala
5/6
Beck-Friis, Jörgen, Kr.
6/7
33 Kristianstad
18/5
54 Kristianstad
5/6
Olofsson, Karin, Smål.
3/9
38 Sthm
4/5
57 Lund
12/6
Gimbro, Gunnar, Smål.
18/6
37 Jönköping
2/5
57 Jönköping
14/6
Fornbäck, Hans Georg, Mlm.
10/9
31 Lund
 
 
20/6
Edhall, Karin, Mlm.
10/7
36 Halmstad
11/2
57 Malmö
25/6
Funck, Thomas, Mlm.
20/5
37 Malmö
11/5
55 Malmö
25/6
Severin, Bo, Hb.
6/12
35 Malmö
6/5
54 Malmö
25/6
Holmstedt, Gunila, Kr.
5/7
39 Köpinge
7/5
57 Kristianstad
25/6
Wittsell, Sven, Hb.
7/5
34 Malmö
11/5
56 Solbacka
25/6
Löfmarck, Per Erik, Gbg
1/6
37 Falun
19/5
56 Göteborg
25/6
Gevalsén, Jan-Erik, Smål.
12/8
37 Nässjö
14/5
57 Nässjö
25/6
Bengtsson, Sten, Mlm.
26/11
34 Lund
6/5
53 Malmö
28/6
Ståhl, Jan, Hld.
8/5
35 Växjö
18/5
54 Växjö
29/6
Magnusson, Staffan, Mlm.
20/3
36 Malmö
6/5
54 Malmö
PERSONALNOTISER
Dag
Namn, nation
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
 
Stockholms universitet
 
 
 
 
17/1
Hultstrand, Lars R.
28/11
36 Sthm
8/5
57 Sthm
17/1
Törsleff, Björn
21/4
  36 Sthm
24/5
56 Sthm
24/1
Marcus, Gunnar
14/7
30 Sthm
12/6
52 Sthm
24/1
Severin, Ingvar
31/3
33 Sthm
5/5
53 Sthm
7/2
Bergendahl, Ulf
21/3
35 Sthm
14/5
55 Sthm
7/2
Cederström, Gustaf
13/4
36 Tullinge
9/5
55 Lundsberg
7/2
Forss, Sven-Ivar
12/2
37 Sthm
7/5
56 Sthm
7/2
Silbersky, Leif
8/3
38 Malmö
6/5
58 Malmö
7/2
Stenholm, Tore
17/2
36 Jönköping
6/5
57 Sthm
21/2
Riberdahl, Solveig, f. Belin
31/1
38 Sthm
5/5
56 Sthm
7/3
Fahlström, Bertil
7/7
37 Sthm
5/5
56 Sthm
7/3
Granquist, Gunnar
6/7
37 Bollnäs
7/5
56 Sthm
28/3
Stannow, Henrik
4/5
36 Sthm
22/5
56 Lidingö
28/3
Stare, Peter
30/10
36 Sthm
3/5
54 Härnösand
4/4
Åhlén, Bengt
29/12
35 Sthm
5/5
55 Sthm
11/4
Hemmar, Per-Olof
1/9
36 Norrköping
4/5
56 Sigtuna
11/4
Henrikson, Ralf
10/5
36 Bromma
5/5
56 Sthm
11/4
Nyqvist, Per
22/9
37 Sthm
3/5
56 Sthm
18/4
Dufwa, Bill
15/10
37 Sthm
7/5
56 Bromma
18/4
Hedelius, Krister
26/6
35 Sthm
24/5
56 Sthm
18/4
Hertzman, Olov
1/8
36 Sthm
3/5
56 Norrköping
18/4
Lagerbielke, Gustaf
7/4
38 Sthm
5/5
56 Sigtuna
18/4
Palmstierna, Görel
28/8
36 Vasa förs., Göteb.-Boh. län
18/5
56 Sthm
18/4
Westlin, Bertil
29/9
19 Bollnäs
 
 
25/4
Bäck, Torbiörn
21/10
35 Mariestad
 
 
2/5
Rennerfelt, Gunnar
13/1
40 Sthm
30/4
58 Sthm
16/5
Hellgren, Maja
23/11
38 Enskede
4/5
57 Sthm
16/5
Liman, Lars-Otto
9/7
37 Sthm
7/5
56 Sthm
16/5
Wallenborg, Rolf
26/1
38 Sthm
23/5
56 Sthm
23/5
Alexanderson, Thomas
6/7
37 Sthm
16/5
55 Djursholm
23/5
Backlund, Nils-Henrik
13/1
35 Helsingfors
8/6
57 Sthm
23/5
Hjalmarsson, Torgils
18/4
36 Sthm
9/5
55 Lidingö
23/5
Jesperson, Carl J
1/12
36 Göteborg
2/5
56 Göteborg
23/5
Lindgren, Gunnar2
15/4
33 Skoghall
18/5
53 Karlstad
23/5
Meyerson, Anita, f. Werner
9/9
38 Sthm
16/5
57 Sthm
23/5
Sjöström, Christer
7/12
36 Sthm
3/5
56 Sthm
30/5
Cronmark, Lars
30/6
36 Sthm
30/5
55 Sthm
30/5
Liedström, Göran
21/1
36 Sthm
5/5
56 Sthm
30/5
Regner, Hans
20/5
36 Malmö
2/5
56 Sthm
13/6
Nordlöf, Claes
11/11
34 Halmstad
31/5
56 Sthm
20/6
Bekeris, Ilmar3
27/9
25 Riga
 
 
20/6
Berg, Gunnar
9/1
36 Sthm
7/5
55 Sthm
20/6
Englund, Sten
25/3
37 Sthm
3/5
56 Sthm
20/6
Lundborg, Åke
13/2
38 Lund
5/5
56 Härnösand
20/6
Ohlsson, Hans
23/8
37 Sthm
3/5
56 Sthm
20/6
Strandberg, Staffan
8/7
31 Sthm
19/12
51 Sthm
20/6
Swartling, Anders4
31/5
35 Sthm
4/5
54 Sthm
29/6
Björkman, Fredrik
6/6
37 Sthm
3/5
57 Sthm
29/6
Bäckström, Birger
10/2
37 Luleå
3/5
56 Luleå
29/6
Danielson, Bengt-Olof
10/7
35 Jönköping
26/4
55 Sthm
29/6
Engvall, Jan Åke
20/5
38 Sthm
18/5
57 Sthm
29/6
Fitger, Peter
31/5
37 Sthm
2/5
56 Bromma
29/6
Hallman, Barbro
24/5
34 Sthm
9/6
56 Sthm
2 Distriktsåkl.ex. 26/5 59.
3 Fil. kand.ex. 15/11 57.
4 Med. kand.ex. 10/1 57.
PERSONALNOTISER
Dag
Namn, nation
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
29/6
Hillerud, Kai-Inge
10/3
37 Sthm
5/5
56 Sthm
29/6
Lindstam, Leif
31/1
37 Sthm
2/5
55 Sthm
29/6
Lunning, Berit, f. Flink
19/8
32 Sthm
8/5
51 Sthm
29/6
Odelius, Bo
17/10
36 Sthm
2/5
57 Sthm
29/6
Rosenlund, Johan
21/12
36 Sthm
4/5
56 Sthm
29/6
Rudbeck, Johan-Gabriel
4/1
37 Sollentuna
13/5
55 Sthm
29/6
Sundsvik, Sven
6/12
28 Karlstad
15/5
48 Sthm
29/6
Vollmer-Roos, Inger, f. Vollmer
8/7
36 Sthm
17/5
55 Sthm
 
Statsvetenskaplig-juridisk examen
Lunds universitet
 
 
 
 
10/2
Mannheimer, Carl, Gbg
23/9
38 Göteborg
24/5
57 Göteborg
 
Stockholms universitet
 
 
 
 
4/4
Berglund, Tage
25/1
33 Norrfjärde
13/5
53 Luleå
11/4
Crona, Ingemar
7/7
29 Fosie
6/5
50 Sthm
2/5
Ekman, Gustaf
9/4
07 Göteborg
29/5
28 Göteborg
 
Distriktsåklagarexamen
Stockholms universitet
 
 
 
 
23/5
Hansson, Jerker
25/4
37 Osby
23/5
59 Lund
23/5
Josefsson, Jim
30/7
37 Ängelholm
18/5
57 Hälsingborg
23/5
Laveberg, Bengt
28/5
36 Lund
17/5
56 Landskrona
23/5
Lundh, Leif
26/1
36 Trelleborg
18/5
57 Trelleborg
23/5
Möllerberg, Bengt
12/4
36 Malmö
24/5
57 Lund
23/5
Nilsson, Arne
3/7
36 Malmö
8/5
57 Malmö
23/5
Wamming, Arne
7/10
37 Haparanda
11/5
56 Haparanda
29/6
Adner, Carl-Magnus
3/6
35 Sthm
11/5
56 Viggbyholm
29/6
Augustinsson, Ivan
26/6
37 Nybro
9/5
57 Kalmar
29/6
Dalin, Carl
25/11
37 Malmö
8/5
57 Malmö
29/6
Ekelund, Carl-Gunnar
6/2
36 Visby
24/5
56 Visby
29/6
Fahlberg, Håkan
26/8
36 Sthm
8/5
57 Sthm
29/6
Jacobson, Pär-Olov
28/12
37 Katrineholm
2/5
57 Katrineholm
29/6
Jonsson, Håkan
25/6
36 Umeå
9/5
55 Umeå
29/6
Jönsson, Tom
20/11
37 Ronneby
17/5
57 Karlshamn
29/6
Karlsson, Sixten
19/1
35 Bolsmark
8/5
56 Örnsköldsvik
29/6
Lundh, Gunnar
1/7
35 Uppsala
24/5
56 Uppsala
29/6
Ljungvall, Folke
28/7
35 Ekshärad
7/5
56 Karlstad
29/6
Melin, Lennart
5/2
35 Markaryd
19/12
56 Göteborg
29/6
Modin, Sven Åke
9/7
35 Östersund
14/5
56 Östersund
29/6
Olander, Björn
26/2
38 Västerås
23/5
57 Västerås
29/6
Rosenqvist, Sven-Olov
6/8
37 Halmstad
15/5
57 Halmstad
29/6
Ternström, Leif
23/11
35 Sandviken
17/5
57 Sandviken
29/6
Tidén, Karl-Ivar
2/9
32 Alnö
15/5
54 Solbacka
29/6
Tilly, Sven Åke
14/2
38 Hälsingborg
17/5
57 Hälsingborg
29/6
Wannholm, Bengt
21/3
37 Sthm
10/5
57 Bromma
29/6
Welin, Magnus
24/5
36 Sthm
12/5
56 Vänersborg
29/6
Welin, Ulf
20/5
35 Älvdalen
9/5
56 Falun
29/6
Wänéus, Christer
20/4
36 Dörby
20/5
57 Härnösand
29/6
Åkerström, Conny
21/1
37 Gamleby
8/5
56 Västervik
Sammanfattning
 
Uppsala
Lund
Stockholm
S:a
Juris kandidatexamen
38
44
61
143
Statsvetenskaplig-juridisk examen
38
1
3
4
Distriktsåklagarexamen
38
1
30
30
Trycklov 14/9 1962