Jan Eric Almquist emeritus.samband med professor Jan Eric Almquists avgång från professorsämbetet i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms universitet har juridiska fakulteten låtit måla hans porträtt, vilket utförts av konstnären Erik Cedervall. Porträttet avtäcktes av universitetetsrektor, professor Håkan Nial, vid en ceremoni i fakultetens sessionsrum den 14 maj 1962. Professor Almquist, som tillträdde sin professur 1939 efter att tidigare under några år ha varit professor vid Lunds universitet, har, såsom framgår av förestående förteckning, utgivit ett imponerande antal vetenskapliga skrifter.

O. W.