DÖDSFALL    

 

Hans Birger Hintze avled d. 5 maj 1962. Han var född i Kristianstad d. 27 okt. 1883 samt avlade studentex. där 1902 och jur.kand.ex. 1909. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led.av Sveriges advokatsamfund 1914.

    Johan Mauritz Malmström avled d. 6 maj 1962. Han var född i Ängelholm d. 30 juli 1918 samt avlade studentex. i Linköping 1936 och jur.kand.ex.i Sthm 1944. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1955.

    Gunnar Fredrik Johnson avled d. 9 maj 1962. Han var född i Malmö d. 9 juni 1898 samt avlade studentex. där 1916 och jur.kand.ex. i Sthm 1923. Efter tingsmeritering och departementstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1929.

    Valfrid Elias Granqvist avled d. 4 juni 1962. Han var född i Linneryd, Kronobergs län, d. 10 nov. 1874 samt avlade mogenhetsex. i Växjö 1894 och jur.utr.kand.ex. i Lund 1902. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Halmstad. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1907.

    Samuel (Sam) Mauritz Danowsky avled d. 5 juni 1962. Han var född d. 17 febr. 1899 i Kristianstad samt avlade studentex. där 1918 och jur.kand.ex.i Lund 1928. Efter tjänstgöring vid bl. a. Sthms rådhusrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Köping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1937.

    John Magnus Larson avled d. 6 juni 1962. Han var född i Asker, Örebro län, d. 28 mars 1883 samt avlade mogenhetsex. i Västerås 1901 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1907. Han blev häradshövding i Gällivare domsaga 1923 och i Bollnäs domsaga 1932.

    Olov Ragnar Forssberg avled d. 14 juni 1962. Han var född i Sthm d. 3 jan. 1902 samt avlade där studentex. 1921 och jur.kand.ex. 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Hudiksvall. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1946.