688 PERSONALNOTISER    Hovrätterna. K. M:t har
    26 juli 1962 utnämnt tingsdomaren i Södra Roslags domsaga Bengt Sandström till lagm. i hovr. för Övre Norrland fr. o. m. 15 sept. 1962;
    21 sept. 1962 utnämnt tingsdomaren i Svartlösa domsaga Anders Hallström, lagbyråchefen i justitiedep., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Lennart Fredlund och omb.mannen för näringsfrihetsfrågor, rev.sekr. Åke Sundquist till hovr.råd i Svea hovr., Hallström fr. o. m. 1 jan. 1963 och de övriga fr. o. m. 1 okt. 1962;
    s. d. utnämnt tingsdomaren i Piteå domsaga Fredrik Rekke till hov.råd i hovr. för Övre Norrland fr. o. m. 1 okt. 1962;
    28 sept. 1962 förordnat fiskalen i hovr. för Västra Sverige Olof Börjeson till ass. i hovr. fr. o. m. 1 okt. 1962;
    5 okt. 1962 utnämnt tingsdomaren i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga Stig Jungefors till hovr.råd i hovr. för Västra Sverige.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    15 aug. 1962 till rev.sekr. fr. o. m. 1 sept. 1962 utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Wilhelmson och ass. i Göta hovr. Åke Widding.

    Häradsrätterna. K. M:t har

    26 juli 1962 till tingsdomare utnämnt, i Gotlands domsaga ass. i Svea hovr. Tor Sverne fr. o. m. 1 sept. 1962 och i Nyköpings domsaga hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Bo-Göran Stenström fr. o. m. 1 aug. 1962;
    6 sept. 1962 förordnat ass. i Svea hovr. Olof Sundberg att t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Nyköpings domsaga;
    21 sept. 1962 förordnat rådm. i Gtbg Ulf Grapengiesser att fr. o. m. 1 okt. 1962 t. v. uppehålla häradshövd.ämb. i Kinda och Ydre domsaga;
    28 sept. 1962 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Carlerik Söderström till häradshövd. i Gotlands domsaga fr. o. m. 1 nov. 1962.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 aug. 1962 utnämnt ass. vid rr i Hälsingborg Magnus Hertting till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 dec. 1962.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har

    26 juli 1962 till fångv.insp. i Ao 24 konstituerat följande fångv.insp. i Ao 23, vid fångv.anstalten å Långholmen e. bitr. fångv.dir. G.Ringius, vid fångv.anstalten å Hall Å. H. Danielson, vid fång v.anstalten i Härnösand E. M. O. Ståhlberg, vid fångv.anstalten i Malmö A. R. A. Grönberg samt vid ungdomsanstalten å Skenäs V. H. Karlström;
    s. d. förordnat e. fångv.insp. vid fångv.anstalten å Långholmen, bitr.fångv.insp. vid anstalten S. E. Lundin att t. v. så länge fångv.insp. G. Ringiusinnehar högre icke-ord. tjänst, uppehålla dennes fångv.insp.tjänst;
    s. d. till anstaltsdir. i Ao 24 konstituerat, vid fångv. anstalten i Tidaholm anstaltsdir. i Ao 23 vid anstalten E. A. F. Bäckman och vid fångv.anstalten i Norrtälje anstaltsdir. i Ao 23 vid anstalten G. H. V. Arvidsson.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    6 sept. 1962 förordnat skyddsassistenten E. R. A. Atterbom till skyddskons. i Halmstads dt och fångv.assistenten S. Lundberg till skyddskons. i Jönköpings-Kronobergs dt, Lundberg fr. o. m. 1 okt. 1962;
    s. d. konstituerat skyddskons. i Norrbottens dt Th. Göthe till skyddskons. i Uppsala dt fr. o. m. 10 okt. 1962.

    Polis- och åklagarväsendet. Riksåklagarämbetet har 27 sept. 1962 utnämnt e.o. landsfogdeassistenten Erik Sjöberg till bitr. stadsfiskal i Gävle fr. o. m. 1 nov. 1962.

 

Trycklov 19/10 1962