Ernst Jonas Nathorst-Böös avled d. 23 sept. 1961. Han var född i Erska, Älvsborgs län, d. 20 nov. 1861 samt avlade mogenhetsex. i Växjö 1881 och jur. utr. kand.ex. i Lund 1886. Han blev vice häradshövding 1888 (se SvJT 1942 s. 657). Efter tjänstgöring i Svea hovrätt drev han under åren 1903—1948 egen advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1921.

 

    Carl Folke Ljungholm avled d. 28 sept. 1961. Han var född i Sthm d. 29 juli 1908 samt avlade där studentex. 1927 och jur. kand.ex. 1933. Efter tingstjänstgöring var han verksam som advokat i Sthm från 1934. Han blev led.av Sveriges advokatsamfund 1937.

 

    August Teodor Larsson avled d. 7 okt. 1961. Han var född i Skövde d. 9 aug. 1868 samt avlade mogenhetsex. i Skara 1886 och hovrättsex. i Lund 1890. Efter tjänstgöring som domhavande i häradsrätt och som adjungerad ledamot i Svea hovrätt blev han 1915 häradshövding i Jämtlands östra domsaga. Han avgick med pension 1938.

 

    Gunnar Olof Ramstedt avled d. 7 okt. 1961. Han var född i Sthm d. 8 nov. 1886 samt avlade studentex. där 1904 och jur. kand.ex. i Uppsala 1909. Efter tingstjänstgöring började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han blev assessor 1918 och hovrättsråd 1923. Han blev 1929 revisionssekreterare och var 1932—33 ordf. i nedre justitierevisionen. 1933 utnämndes han till häradshövding i Västernärkes domsaga. Han avgick med pension 1953.