PERSONALNOTISER    

 

Justitiedepartementet.
    K. M:t har
    15 aug. 1962 förordnat statsrådet Herman Kling, ordf., samt just.rådet Nils Beckman, generaldirektören Torsten Eriksson, lagbyråchefen Carl Holmberg, borgarrådet Hjalmar Mehr, ambassadören Sture Petrén och avd.chefen Lars-Åke Åström att biträda med förberedelserna till Förenta Nationernas kongress i Sthm 1965 ang. förhindrande av brott och behandling av brottslingar.
    Dep.chefen har
    16 okt. 1962 förordnat vattenrättsrådet Gösta von Heideken och byrådir. Thore Hygstedt att såsom experter biträda utredn.-mannen för översyn av vattenlagens bestämmelser rör. torrläggning av mark;
    19 okt. 1962 förordnat bitr. stadsfiskalen A. T. Juhlin att t. v. biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    22 okt. 1962, med motsv. entled. av led. av riksdagens II kamm., prof. Henrik Munktell, förordnat led. av riksdagens I kamm., läroverksadj. Blenda Ljungberg till sakkunnig i utredn. ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten;
    s d. förordnat hovr.rådet Ivan Wallenberg, ordf., tax.int. Erik Johansson och aukt. rev. Sigurd Löfgren att såsom sakkunniga verkställa översyn av bokföringslagen;
    7 nov. 1962 entledigat just.rådet Erik Hedfeldt från förordnande såsom led. av firmautredn.;
    s. d. entledigat reg.rådet Voldmar Körlof från förordnande att såsom expert biträda 1954 års fastighetsbildningskomm.;

784 PERSONALNOTISER    8 nov. 1962 förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Åke Weidstam till sek i utredn. ang. fraktavtalet vid internationell godsbefordran å väg;
    14 nov. 1962 förordnat ass. Ulf Ankarloo till sekr. i domstolskomm.