Högsta domstolen. K. M:t har 26 okt. 1962 beviljat just.rådet Erik Tammelin avsked med utg. av febr. 1963.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har

    14 juni 1962 förordnat rådm. i Södertälje Ingvar Jönsson och ass. i Svea hovr. Christer Åström att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    12 okt. 1962 förordnat tingsdomaren i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga Sven Petterson och ass. i Svea hovr. Robert Söderblom att t. v.tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    19 okt. 1962 utnämnt ass. i Svea hovr. Seved Ekberg till rev.sekr. fr. o. m.1 nov. 1962;

    Hovrätterna. K. M:t har
    9 nov. 1962 till hovr.råd i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 jan. 1963 utnämnt rev.sekr. Ove Thulin och Carl Johan Johansen, exp.chefen i handelsdep., ass i hovr. över Skåne och Blekinge Göran Borggård, chefen för soc.dep:ts rättsavd., ass i hovr. för Västra Sverige Bengt Hamdanl samt.ass. i sistnämnda hovr. Lars Öhrbom och Sten Arning;
    s. d. förordnat fiskalen i Svea hovr. Hans Danelius att t. v. med vik.lön uppehålla byrådir.tjänsten i samma hovrätt.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    12 okt. 1962 beviljat häradshövd. i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga Hilmer Kollberg avsked med utg. av febr. 1963;
    9 nov. 1962 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i Göta hovr. Lars-Erik Cronholm till tingsdomare i Livgedingets domsaga fr. o. m. 1 jan. 1963.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    2 nov. 1962 beviljat borgm. i Borås Carl Axel Skoog avsked med utg. av april 1963;
    16 nov. 1962 beviljat rådm. i Gtbg Carl Hegardt och Martin Hammar avsked med utg. av febr. 1963.

    Polis- och åkagarväsendet. K. M:t har
    5 okt. 1.962 utnämnt polismästaren, tillika stadsfiskalen i Luleå S.-E. F.Erstam till polismästare i Gävle fr. o. m. 1 dec. 1962;
    12 okt. 1962 utnämnt bitr. landsfiskalen i Harplinge dt P. A. G. Persson till landsfiskal i Årstads dt fr. o. m. 1 nov. 1962;
    19 okt. 1962 utnämnt t f. bitr. stadsfiskalen i Sthm O. E. V. Holm till förste polisassessor (bitr. polisintendent) vid polisledningen och poliskammaren i Sthm.
    Riksåklagarämbetet har
    18 okt. 1962 utnämnt bitr. stadsfiskalen i Karlskrona Lennart Appelberg till stadsfiskal i samma stad;
    8 nov. 1962 förordnat landsfogdeassistenten Ingvar Åhlander att fr. o. m.1 dec. 1962 t. v. uppehålla tjänst som bitr. stadsfiskal i Örebro.

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 12 okt. 1962 förordnat anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Mariefred Rune Lundahl till anstaltsdir. vid fångv.anstalten i Hälsingborg.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 5 okt. 1962 Bengt Ljungdahl, Haparanda, Kaj-Åke Johansson, Kalix, Helge Almström och OlleH. Ohlsson, Kalmar, Carl Klingspor, Norrköping, Sven Holmen, Olofström, John Kleberg och Bo Melander, Sthm, Tom Eskil Pehrsson, Värnamo, och Liv Granum, Örebro, samt 9 nov. 1962 Fredrik Lindgren, Borås, Björn Bygge, Nils-Erik Lundin och Hugo Wennberg, Sthm, Leif Kjällman, Visby, och Sven Lagerholm, Västerås.

Trycklov 7/12 1962