156 DÖDSFALL    Per Filip Sebastian Tham avled d. 11 aug. 1962. Han var född i Landskronad. 26 april 1903 samt avlade studentex. i Skövde 1922 och jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Jönköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1940.

    Olof Äke Nyberg avled d. 15 sept. 1962. Han var född i Forssa, Gävleborgs län, d. 25 maj 1901 samt avlade studentex. i Hudiksvall 1921 och jur. kand.ex. i Sthm 1928. Efter tjänstgöring som stadsfiskal och stadsfogde i Norrtälje blev han 1942 stadsfiskal i Västervik.

    Axel Emil Olsson avled d. 2 okt. 1962. Han var född i Malexander, Östergötlands län, d. 5 sept. 1873 samt avlade mogenhetsex. i Linköping 1893 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1900. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1904.

    Hans Emil Johannes Berglund avled d. 10 okt. 1962. Han var född i Mariestad d. 20 febr. 1922 samt avlade studentex. i Lidingö 1940 och jur. kand.ex. i Sthm 1947. Efter tings- och hovrättstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1954.

    Lars Magnus Gottlieb Piltz avled d. 20 okt. 1962. Han var född i Sthm d. 12 febr. 1913 samt avlade studentex. där 1931 och jur. kand.ex. i Uppsala 1935. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1941.

    Ernst Harry Gombrii avled d. 3 nov. 1962. Han var född i Sthm d. 26 juni 1901 samt avlade studentex. i Örebro 1921 och jur. kand.ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Västerås. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1936.

    Vilhelm Carl Lundmarker avled d. 10 nov. 1962. Han var född i Lidköping d 15 dec. 1884 samt avlade mogenhetsex. i Vänersborg 1902 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1906. Han blev häradshövding i Ångermanlands västra domsaga 1925 samt i Tössbo och Vedbo domsaga 1936. Han var krigsdomare 1932—36.

    Erik Fritiof Holmstrand avled d. 19 nov. 1962. Han var född i Arbrå, Gävleborgs län, d. 1 febr. 1893 samt avlade studentex. i Örebro 1912 och jur. kand.ex. i Sthm 1917. Han blev rådman i Sthm 1938 och ordförande å avdelning vidSthms rådhusrätt 1944.

    Jan Axel Corin avled d. 4 dec. 1962. Han var född i Göteborg d. 2 juni 1921 samt avlade studentex. där 1940 och jur. kand.ex. i Lund 1949. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Varberg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1956.

    Nils Hjalmar Quennerstedt avled d. 21 dec. 1962. Han var född i Almunge, Sthms län, d. 24 okt. 1874 samt avlade i Uppsala mogenhetsex. 1892 och jur.utr. kand.ex. 1899. Efter domsago- och hovrättstjänstgöring utnämndes han till häradshövding i Kalix domsaga 1916. Han blev t. f. vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstol 1921 och var ord. vattenrättsdomare vid domstolen 1933—41.