Sigfrid Nathanael Linnér avled d. 13 jan. 1963. Han var född i Bäckaby, Jönköpings län, d. 13 sept. 1877 samt avlade mogenhetsex. i Växjö 1895 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1900. Härefter tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev hovrättsråd 1912. Han var konsultativt statsråd 1914—17 och utnämndes sistnämnda år till regeringsråd. Han var landshövding i Jämtlands län 1923—30 och i Uppsala län 1931—43.

    Johannes Waldenström avled d. 14 jan. 1963. Han var född i Umeå d. 14 sept. 1872 samt avlade mogenhetsex. i Sthm 1892 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1899. Efter domstolstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1906.

    Folke Rudewall avled d. 4 febr. 1963. Han var född i Asby, Östergötlands län, d. 12 mars 1895 samt avlade studentex. i Linköping 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1919. Efter tingsmeritering tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1927 och hovrättsråd 1935. Han blev revisionssekr. påföljande år och var häradshövding i Medelpads östra domsaga 1939—43. Han var justitieombudsman 1944—56 och blev regeringsråd 1956.