Föreningen yngre jurister under Göta hovätt har under 1962 hållit ett sammanträde för behandling av personal- och tjänstgöringsfrågor. Medlemmarna samlades d. 6 juni till supé med damer. Vid en middag i november höll landsantikvarien Allan Nilson föredrag. I styrelsen ha ingått assessorerna Bengt Svenson, ordf., och Ulf Chöler, v. ordf., fiskalen Bertil Werner, sekr. och kassaförv., adj. led. Ulla Maiander och fiskalen Hans-Göran Englund samt, som suppl., assessorn Åke Gisby, adj. led. Ulf H:son Gad samt fiskalerna Stig Iversen och Nils Ljunggren. Föreningen har omkring 30 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 7 dec. 1962. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1962/1963 valdes fiskalen Nils Olof Wentz, ordf., assessorn Sigvard Benndorf, v. ordf., fiskalen Karin Ringberg, sekr. och kassaförv., samt assessorn Gerhard Möller och fiskalen Carl Herman Bergh med assessorn lwan Lindh, adj. led. Carl Axel Petri och assessorn Marianne Jönsson som suppl. Vid sammanträdet, som hölls på Skanörs gästgivaregård, talade häradshövdingen Johan Björling över ämnet »Den långa vägen till ett häradshövdingeämbete.» Föreningen har omkring 60 medlemmar.

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för västra Sverige har under verksamhetsåret 1962 sammanträtt två gånger, varjämte vårfest har anordnats. Styrelsen har utgjorts av fiskalen Claes-Göran Källner, ordf., assessorn Svante Boman, v. ordf., fiskalen Birgitta Gislev, sekr. och kassaförv., samt assessorn Gunnar Hellgren och fiskalen Sven-Eric Naumann. Föreningen har omkring 35 medlemmar.

    Svenska kriminalistföreningen höll d. 26 april 1963 sitt ordinarie årsmöte i Sthm. Vid årsmötet diskuterades ämnet »Bedömer eller dömer rättspsykiatrerna?» med inledningsanförande av prof. Gösta Rylander. Övriga nordiska kriminalistföreningar representerades av prof. Knud Waaben, Danmark, bitr. överläkare Achilles Westling, Finland, och överläkare Thorbjørn Kjølstad, Norge.
    Till ledamöter av styrelsen utsågs vid årsmötet justitierådet Nils Beckman, ordf., polisintendenten Axel Danielson, generaldirektören Torsten Eriksson, lagbyråchefen Carl Holmberg, adv. Valborg Lundgren, fångvårdsdirektören

NOTISER 379Gunnar Marnell, skyddskonsulenten Börje Nyblom, prof. Gösta Rylander, lagmannen Bengt Sandström, doc. Knut Sveri, prof. Hans Thornstedt och riksåklagaren E. Walberg. Inom styrelsen har Holmberg utsetts till v. ordf. och Sveri till sekr. och skattmästare.